วีดีโอโรงเรียน

 
โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
เขียนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน 363
โดย โรงเรียนคลองกันยา

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู30)( เปิดล่าสุด19 มกราคม 2561)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู148)( เปิดล่าสุด20 มกราคม 2561)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู157)( เปิดล่าสุด19 มกราคม 2561)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู158)( เปิดล่าสุด20 มกราคม 2561)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู161)( เปิดล่าสุด19 มกราคม 2561)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู290)( เปิดล่าสุด19 มกราคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู213)( เปิดล่าสุด19 มกราคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู210)( เปิดล่าสุด19 มกราคม 2561)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู238)( เปิดล่าสุด20 มกราคม 2561)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู431)( เปิดล่าสุด20 มกราคม 2561)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู237)( เปิดล่าสุด20 มกราคม 2561)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู223)( เปิดล่าสุด20 มกราคม 2561)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู280)( เปิดล่าสุด20 มกราคม 2561)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู202)( เปิดล่าสุด20 มกราคม 2561)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู218)( เปิดล่าสุด20 มกราคม 2561)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู196)( เปิดล่าสุด20 มกราคม 2561)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู189)( เปิดล่าสุด20 มกราคม 2561)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู156)( เปิดล่าสุด20 มกราคม 2561)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู143)( เปิดล่าสุด20 มกราคม 2561)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู143)( เปิดล่าสุด20 มกราคม 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู