วีดีโอโรงเรียน

 
โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
เขียนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน 420
โดย โรงเรียนคลองกันยา

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนสังคมวิทยา จังหวัดหนองคาย
(26 กุมภาพันธ์ 2561)

(เปิดดู115)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2561)

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู219)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2561)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู324)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2561)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู324)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2561)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู360)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2561)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู323)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2561)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู489)( เปิดล่าสุด17 เมษายน 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู376)( เปิดล่าสุด15 เมษายน 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู334)( เปิดล่าสุด16 เมษายน 2561)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู351)( เปิดล่าสุด17 เมษายน 2561)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู550)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2561)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู329)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2561)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู344)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2561)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู381)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2561)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู339)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2561)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู338)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2561)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู338)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2561)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู292)( เปิดล่าสุด16 เมษายน 2561)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู283)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2561)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู233)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู