วีดีโอโรงเรียน

 
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน 331
โดย โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู99)( เปิดล่าสุด11 ธันวาคม 2560)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู104)( เปิดล่าสุด11 ธันวาคม 2560)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู103)( เปิดล่าสุด11 ธันวาคม 2560)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู104)( เปิดล่าสุด11 ธันวาคม 2560)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู231)( เปิดล่าสุด11 ธันวาคม 2560)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู159)( เปิดล่าสุด11 ธันวาคม 2560)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู157)( เปิดล่าสุด11 ธันวาคม 2560)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู180)( เปิดล่าสุด11 ธันวาคม 2560)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู398)( เปิดล่าสุด2 ธันวาคม 2560)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู206)( เปิดล่าสุด11 ธันวาคม 2560)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู196)( เปิดล่าสุด11 ธันวาคม 2560)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู255)( เปิดล่าสุด11 ธันวาคม 2560)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู177)( เปิดล่าสุด11 ธันวาคม 2560)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู193)( เปิดล่าสุด11 ธันวาคม 2560)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู165)( เปิดล่าสุด11 ธันวาคม 2560)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู164)( เปิดล่าสุด11 ธันวาคม 2560)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู129)( เปิดล่าสุด11 ธันวาคม 2560)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู117)( เปิดล่าสุด11 ธันวาคม 2560)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู111)( เปิดล่าสุด9 ธันวาคม 2560)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู125)( เปิดล่าสุด10 ธันวาคม 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู