วีดีโอโรงเรียน

 
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน 141
โดย โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
(7 ธันวาคม 2559)

(เปิดดู142)( เปิดล่าสุด26 มีนาคม 2560)

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(25 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู211)( เปิดล่าสุด26 มีนาคม 2560)

โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
(23 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู150)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2560)

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
(15 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู141)( เปิดล่าสุด26 มีนาคม 2560)

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู220)( เปิดล่าสุด26 มีนาคม 2560)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู254)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2560)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู268)( เปิดล่าสุด26 มีนาคม 2560)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู263)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2560)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู190)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2560)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู168)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2560)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู185)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2560)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู180)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2560)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู119)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2560)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู104)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2560)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู87)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2560)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู101)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2560)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู91)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2560)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู87)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2560)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู95)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2560)

กิจกรรม "จิตเป็นสุข"
(3 กันยายน 2559)

(เปิดดู98)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู