วีดีโอโรงเรียน

 
รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
เขียนเมื่อ 19 กันยายน 2559 | อ่าน 361
โดย โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู51)( เปิดล่าสุด29 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู57)( เปิดล่าสุด28 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู50)( เปิดล่าสุด27 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู54)( เปิดล่าสุด29 กรกฎาคม 2560)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู55)( เปิดล่าสุด27 กรกฎาคม 2560)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู62)( เปิดล่าสุด29 กรกฎาคม 2560)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู55)( เปิดล่าสุด29 กรกฎาคม 2560)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู54)( เปิดล่าสุด29 กรกฎาคม 2560)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู31)( เปิดล่าสุด29 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู28)( เปิดล่าสุด29 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู38)( เปิดล่าสุด29 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู38)( เปิดล่าสุด29 กรกฎาคม 2560)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู47)( เปิดล่าสุด28 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมคนดีวิถึพุทธ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู35)( เปิดล่าสุด29 กรกฎาคม 2560)

วันบุญรร.ธีราศรมสุราษฏร์
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู46)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2560)

โครงการ "ค่ายคุณธรรมนำวิถี 4.0" โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
(20 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู41)( เปิดล่าสุด24 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู49)( เปิดล่าสุด26 กรกฎาคม 2560)

คณะครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู47)( เปิดล่าสุด26 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู47)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2560)

22/7/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู38)( เปิดล่าสุด28 กรกฎาคม 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู