วีดีโอโรงเรียน

 
รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
เขียนเมื่อ 19 กันยายน 2559 | อ่าน 296
โดย โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
(7 ธันวาคม 2559)

(เปิดดู202)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2560)

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(25 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู322)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2560)

โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
(23 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู213)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2560)

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
(15 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู205)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2560)

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู296)( เปิดล่าสุด27 พฤษภาคม 2560)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู322)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู339)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2560)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู333)( เปิดล่าสุด27 พฤษภาคม 2560)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู209)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู188)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2560)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู205)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู199)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู133)( เปิดล่าสุด15 พฤษภาคม 2560)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู124)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู105)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2560)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู124)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2560)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู116)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2560)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู109)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู113)( เปิดล่าสุด20 พฤษภาคม 2560)

กิจกรรม "จิตเป็นสุข"
(3 กันยายน 2559)

(เปิดดู115)( เปิดล่าสุด27 พฤษภาคม 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู