วีดีโอโรงเรียน

 
เจริญสมาธิ
เขียนเมื่อ 12 กันยายน 2559 | อ่าน 420
โดย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู32)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2560)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู36)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2560)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู39)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2560)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู38)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2560)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู83)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2560)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู86)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2560)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู86)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2560)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู104)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2560)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู362)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2560)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู171)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2560)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู159)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2560)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู223)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2560)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู140)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2560)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู163)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2560)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู136)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2560)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู134)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2560)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู91)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2560)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู80)( เปิดล่าสุด13 ตุลาคม 2560)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู87)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2560)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู96)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู