วีดีโอโรงเรียน

 
เจริญสมาธิ
เขียนเมื่อ 12 กันยายน 2559 | อ่าน 234
โดย ไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย)

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
(7 ธันวาคม 2559)

(เปิดดู107)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(25 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู162)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
(23 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู131)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
(15 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู117)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู196)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู234)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู244)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู239)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู181)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู156)( เปิดล่าสุด26 กุมภาพันธ์ 2560)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู171)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู170)( เปิดล่าสุด25 กุมภาพันธ์ 2560)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู110)( เปิดล่าสุด25 กุมภาพันธ์ 2560)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู92)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู80)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู90)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู83)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู80)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู87)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

กิจกรรม "จิตเป็นสุข"
(3 กันยายน 2559)

(เปิดดู86)( เปิดล่าสุด28 กุมภาพันธ์ 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู