วีดีโอโรงเรียน

 
เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004466823717
เขียนเมื่อ 12 กันยายน 2559 | อ่าน 275
โดย โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
(7 ธันวาคม 2559)

(เปิดดู146)( เปิดล่าสุด29 มีนาคม 2560)

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(25 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู214)( เปิดล่าสุด29 มีนาคม 2560)

โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
(23 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู151)( เปิดล่าสุด26 มีนาคม 2560)

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
(15 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู144)( เปิดล่าสุด29 มีนาคม 2560)

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู226)( เปิดล่าสุด29 มีนาคม 2560)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู257)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู275)( เปิดล่าสุด29 มีนาคม 2560)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู269)( เปิดล่าสุด29 มีนาคม 2560)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู191)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู168)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2560)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู186)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู182)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู120)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู104)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2560)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู89)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู102)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู93)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู88)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู95)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2560)

กิจกรรม "จิตเป็นสุข"
(3 กันยายน 2559)

(เปิดดู98)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู