สื่อดีวิถีพุทธ

 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
เขียนเมื่อ 3 มิถุนายน 2556 | อ่าน 1996
โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู3437)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู3398)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3589)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3642)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3703)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3993)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู3304)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู3486)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู3461)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3627)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3573)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู3323)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2582)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู8741)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1796)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2200)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1996)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู10139)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2128)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1823)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู