เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 664
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(4 กันยายน 2557)

(เปิดดู264)( เปิดล่าสุด31 มีนาคม 2558)

รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1
(3 กันยายน 2557)

(เปิดดู177)( เปิดล่าสุด31 มีนาคม 2558)

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู175)( เปิดล่าสุด31 มีนาคม 2558)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู187)( เปิดล่าสุด31 มีนาคม 2558)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู190)( เปิดล่าสุด31 มีนาคม 2558)

น้องอนุบาลท่องกฎอิทัปปัจยตา
(3 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู197)( เปิดล่าสุด31 มีนาคม 2558)

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู261)( เปิดล่าสุด31 มีนาคม 2558)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู325)( เปิดล่าสุด31 มีนาคม 2558)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู258)( เปิดล่าสุด30 มีนาคม 2558)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู268)( เปิดล่าสุด31 มีนาคม 2558)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู600)( เปิดล่าสุด29 มีนาคม 2558)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู525)( เปิดล่าสุด29 มีนาคม 2558)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู749)( เปิดล่าสุด30 มีนาคม 2558)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู649)( เปิดล่าสุด29 มีนาคม 2558)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู764)( เปิดล่าสุด30 มีนาคม 2558)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู664)( เปิดล่าสุด1 เมษายน 2558)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู688)( เปิดล่าสุด30 มีนาคม 2558)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู