เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 508
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู76)( เปิดล่าสุด26 กรกฎาคม 2557)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู136)( เปิดล่าสุด27 กรกฎาคม 2557)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู151)( เปิดล่าสุด28 กรกฎาคม 2557)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู144)( เปิดล่าสุด27 กรกฎาคม 2557)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู454)( เปิดล่าสุด27 กรกฎาคม 2557)

กิจกรรมแห่เทียน
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู411)( เปิดล่าสุด28 กรกฎาคม 2557)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู604)( เปิดล่าสุด28 กรกฎาคม 2557)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู532)( เปิดล่าสุด28 กรกฎาคม 2557)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู524)( เปิดล่าสุด27 กรกฎาคม 2557)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู508)( เปิดล่าสุด29 กรกฎาคม 2557)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู520)( เปิดล่าสุด27 กรกฎาคม 2557)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู