วีดีโอโรงเรียน

 
เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 1008
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

นักเรียนฝึกสมาธิ
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู40)( เปิดล่าสุด30 มิถุนายน 2559)

ผู้อำนวยการนำนักเรียนสวดมนต์ในการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู38)( เปิดล่าสุด30 มิถุนายน 2559)

อบรม คุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู34)( เปิดล่าสุด30 มิถุนายน 2559)

อบรม คุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู37)( เปิดล่าสุด30 มิถุนายน 2559)

วิถิสาสมาะิก่อนเข้าเรียน
(14 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู46)( เปิดล่าสุด30 มิถุนายน 2559)

กิจกรรมสวดมนต์
(14 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู42)( เปิดล่าสุด30 มิถุนายน 2559)

วีดีโอ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
(14 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู44)( เปิดล่าสุด30 มิถุนายน 2559)

สวดมนต์แปล
(12 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู50)( เปิดล่าสุด30 มิถุนายน 2559)

นักเรียน รร.บ้านเวียงฝาง ตัวแทนชมรมคนรักในหลวง จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร
(11 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู25)( เปิดล่าสุด30 มิถุนายน 2559)

กิจกรรมวันศุกร์
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู22)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2559)

วิสาขบูชา 59
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู26)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2559)

วิสาขบูชา 59
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู23)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2559)

สวดมนต์ตอนเช้า
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู18)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2559)

พระอาจารย์จำรัส ปภัสสโร แสดงธรรมเรื่องยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านนาบอน
(1 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู34)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2559)

มารยาทการไหว้
(16 เมษายน 2559)

(เปิดดู124)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2559)

MV ลมหายใจแห่งความสุข สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3
(2 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู1070)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2559)

รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1
(3 กันยายน 2557)

(เปิดดู822)( เปิดล่าสุด1 กรกฎาคม 2559)

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู804)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2559)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู894)( เปิดล่าสุด29 มิถุนายน 2559)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู1005)( เปิดล่าสุด1 กรกฎาคม 2559)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู