เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 422
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู26)( เปิดล่าสุด10 เมษายน 2557)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู65)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2557)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู66)( เปิดล่าสุด15 เมษายน 2557)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู356)( เปิดล่าสุด17 เมษายน 2557)

กิจกรรมแห่เทียน
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู322)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2557)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู490)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2557)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู445)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2557)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู403)( เปิดล่าสุด17 เมษายน 2557)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู422)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2557)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู448)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2557)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู