เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 824
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

SMOKE "ควันหลง"
(27 กันยายน 2558)

(เปิดดู14)( เปิดล่าสุด5 ตุลาคม 2558)

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(14 กันยายน 2558)

(เปิดดู36)( เปิดล่าสุด4 ตุลาคม 2558)

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(4 กันยายน 2557)

(เปิดดู547)( เปิดล่าสุด5 ตุลาคม 2558)

รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1
(3 กันยายน 2557)

(เปิดดู433)( เปิดล่าสุด5 ตุลาคม 2558)

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู413)( เปิดล่าสุด5 ตุลาคม 2558)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู483)( เปิดล่าสุด4 ตุลาคม 2558)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู565)( เปิดล่าสุด5 ตุลาคม 2558)

น้องอนุบาลท่องกฎอิทัปปัจยตา
(3 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู448)( เปิดล่าสุด5 ตุลาคม 2558)

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู508)( เปิดล่าสุด4 ตุลาคม 2558)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู557)( เปิดล่าสุด4 ตุลาคม 2558)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู379)( เปิดล่าสุด5 ตุลาคม 2558)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู405)( เปิดล่าสุด3 ตุลาคม 2558)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู758)( เปิดล่าสุด5 ตุลาคม 2558)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู709)( เปิดล่าสุด5 ตุลาคม 2558)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู902)( เปิดล่าสุด4 ตุลาคม 2558)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู775)( เปิดล่าสุด5 ตุลาคม 2558)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1012)( เปิดล่าสุด5 ตุลาคม 2558)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู824)( เปิดล่าสุด5 ตุลาคม 2558)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู856)( เปิดล่าสุด3 ตุลาคม 2558)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู