เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 539
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(4 กันยายน 2557)

(เปิดดู15)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2557)

รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1
(3 กันยายน 2557)

(เปิดดู19)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2557)

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู31)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2557)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู38)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2557)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู40)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2557)

น้องอนุบาลท่องกฎอิทัปปัจยตา
(3 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู44)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2557)

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู109)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2557)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู177)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2557)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู178)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2557)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู179)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2557)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู491)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2557)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู437)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2557)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู645)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2557)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู564)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2557)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู607)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2557)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู539)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2557)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู558)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2557)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู