เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 604
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(4 กันยายน 2557)

(เปิดดู72)( เปิดล่าสุด20 ธันวาคม 2557)

รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1
(3 กันยายน 2557)

(เปิดดู81)( เปิดล่าสุด20 ธันวาคม 2557)

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู88)( เปิดล่าสุด21 ธันวาคม 2557)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู93)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2557)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู89)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2557)

น้องอนุบาลท่องกฎอิทัปปัจยตา
(3 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู100)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2557)

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู169)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2557)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู244)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2557)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู221)( เปิดล่าสุด22 ธันวาคม 2557)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู229)( เปิดล่าสุด20 ธันวาคม 2557)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู552)( เปิดล่าสุด20 ธันวาคม 2557)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู482)( เปิดล่าสุด20 ธันวาคม 2557)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู698)( เปิดล่าสุด21 ธันวาคม 2557)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู609)( เปิดล่าสุด21 ธันวาคม 2557)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู683)( เปิดล่าสุด21 ธันวาคม 2557)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู604)( เปิดล่าสุด22 ธันวาคม 2557)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู620)( เปิดล่าสุด19 ธันวาคม 2557)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู