เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 674
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(4 กันยายน 2557)

(เปิดดู292)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2558)

รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1
(3 กันยายน 2557)

(เปิดดู208)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2558)

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู202)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2558)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู222)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2558)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู216)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2558)

น้องอนุบาลท่องกฎอิทัปปัจยตา
(3 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู228)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2558)

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู284)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2558)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู356)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2558)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู266)( เปิดล่าสุด17 เมษายน 2558)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู279)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2558)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู613)( เปิดล่าสุด17 เมษายน 2558)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู533)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2558)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู763)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2558)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู657)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2558)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู786)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2558)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู674)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2558)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู700)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2558)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู