เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 798
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(4 กันยายน 2557)

(เปิดดู491)( เปิดล่าสุด5 กันยายน 2558)

รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1
(3 กันยายน 2557)

(เปิดดู381)( เปิดล่าสุด5 กันยายน 2558)

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู368)( เปิดล่าสุด5 กันยายน 2558)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู431)( เปิดล่าสุด5 กันยายน 2558)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู515)( เปิดล่าสุด5 กันยายน 2558)

น้องอนุบาลท่องกฎอิทัปปัจยตา
(3 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู404)( เปิดล่าสุด5 กันยายน 2558)

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู463)( เปิดล่าสุด4 กันยายน 2558)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู520)( เปิดล่าสุด4 กันยายน 2558)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู362)( เปิดล่าสุด3 กันยายน 2558)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู383)( เปิดล่าสุด4 กันยายน 2558)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู729)( เปิดล่าสุด5 กันยายน 2558)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู676)( เปิดล่าสุด4 กันยายน 2558)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู886)( เปิดล่าสุด5 กันยายน 2558)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู755)( เปิดล่าสุด4 กันยายน 2558)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู969)( เปิดล่าสุด4 กันยายน 2558)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู798)( เปิดล่าสุด5 กันยายน 2558)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู822)( เปิดล่าสุด4 กันยายน 2558)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู