เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 561
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(4 กันยายน 2557)

(เปิดดู31)( เปิดล่าสุด24 ตุลาคม 2557)

รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1
(3 กันยายน 2557)

(เปิดดู34)( เปิดล่าสุด24 ตุลาคม 2557)

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู42)( เปิดล่าสุด24 ตุลาคม 2557)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู53)( เปิดล่าสุด24 ตุลาคม 2557)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู51)( เปิดล่าสุด24 ตุลาคม 2557)

น้องอนุบาลท่องกฎอิทัปปัจยตา
(3 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู60)( เปิดล่าสุด24 ตุลาคม 2557)

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู127)( เปิดล่าสุด24 ตุลาคม 2557)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู195)( เปิดล่าสุด24 ตุลาคม 2557)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู195)( เปิดล่าสุด24 ตุลาคม 2557)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู195)( เปิดล่าสุด24 ตุลาคม 2557)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู512)( เปิดล่าสุด24 ตุลาคม 2557)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู450)( เปิดล่าสุด24 ตุลาคม 2557)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู661)( เปิดล่าสุด24 ตุลาคม 2557)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู579)( เปิดล่าสุด24 ตุลาคม 2557)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู638)( เปิดล่าสุด24 ตุลาคม 2557)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู561)( เปิดล่าสุด24 ตุลาคม 2557)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู579)( เปิดล่าสุด24 ตุลาคม 2557)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู