เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 855
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

SMOKE "ควันหลง"
(27 กันยายน 2558)

(เปิดดู64)( เปิดล่าสุด26 พฤศจิกายน 2558)

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(14 กันยายน 2558)

(เปิดดู96)( เปิดล่าสุด26 พฤศจิกายน 2558)

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(4 กันยายน 2557)

(เปิดดู613)( เปิดล่าสุด26 พฤศจิกายน 2558)

รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1
(3 กันยายน 2557)

(เปิดดู492)( เปิดล่าสุด26 พฤศจิกายน 2558)

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู474)( เปิดล่าสุด26 พฤศจิกายน 2558)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู556)( เปิดล่าสุด26 พฤศจิกายน 2558)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู657)( เปิดล่าสุด26 พฤศจิกายน 2558)

น้องอนุบาลท่องกฎอิทัปปัจยตา
(3 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู505)( เปิดล่าสุด26 พฤศจิกายน 2558)

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู556)( เปิดล่าสุด26 พฤศจิกายน 2558)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู588)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2558)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู417)( เปิดล่าสุด25 พฤศจิกายน 2558)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู432)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2558)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู792)( เปิดล่าสุด25 พฤศจิกายน 2558)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู763)( เปิดล่าสุด26 พฤศจิกายน 2558)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู958)( เปิดล่าสุด26 พฤศจิกายน 2558)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู801)( เปิดล่าสุด25 พฤศจิกายน 2558)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1122)( เปิดล่าสุด26 พฤศจิกายน 2558)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู855)( เปิดล่าสุด27 พฤศจิกายน 2558)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู915)( เปิดล่าสุด25 พฤศจิกายน 2558)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู