เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 739
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(4 กันยายน 2557)

(เปิดดู373)( เปิดล่าสุด4 กรกฎาคม 2558)

รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1
(3 กันยายน 2557)

(เปิดดู297)( เปิดล่าสุด4 กรกฎาคม 2558)

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู279)( เปิดล่าสุด4 กรกฎาคม 2558)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู331)( เปิดล่าสุด4 กรกฎาคม 2558)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู396)( เปิดล่าสุด4 กรกฎาคม 2558)

น้องอนุบาลท่องกฎอิทัปปัจยตา
(3 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู315)( เปิดล่าสุด4 กรกฎาคม 2558)

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู381)( เปิดล่าสุด4 กรกฎาคม 2558)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู434)( เปิดล่าสุด4 กรกฎาคม 2558)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู305)( เปิดล่าสุด4 กรกฎาคม 2558)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู327)( เปิดล่าสุด4 กรกฎาคม 2558)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู660)( เปิดล่าสุด4 กรกฎาคม 2558)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู577)( เปิดล่าสุด4 กรกฎาคม 2558)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู821)( เปิดล่าสุด4 กรกฎาคม 2558)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู703)( เปิดล่าสุด4 กรกฎาคม 2558)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู874)( เปิดล่าสุด4 กรกฎาคม 2558)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู739)( เปิดล่าสุด4 กรกฎาคม 2558)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู757)( เปิดล่าสุด4 กรกฎาคม 2558)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู