เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 760
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(4 กันยายน 2557)

(เปิดดู419)( เปิดล่าสุด30 กรกฎาคม 2558)

รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1
(3 กันยายน 2557)

(เปิดดู336)( เปิดล่าสุด30 กรกฎาคม 2558)

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู320)( เปิดล่าสุด30 กรกฎาคม 2558)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู372)( เปิดล่าสุด30 กรกฎาคม 2558)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู443)( เปิดล่าสุด30 กรกฎาคม 2558)

น้องอนุบาลท่องกฎอิทัปปัจยตา
(3 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู359)( เปิดล่าสุด30 กรกฎาคม 2558)

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู413)( เปิดล่าสุด30 กรกฎาคม 2558)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู473)( เปิดล่าสุด30 กรกฎาคม 2558)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู324)( เปิดล่าสุด29 กรกฎาคม 2558)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู350)( เปิดล่าสุด27 กรกฎาคม 2558)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู682)( เปิดล่าสุด29 กรกฎาคม 2558)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู632)( เปิดล่าสุด29 กรกฎาคม 2558)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู853)( เปิดล่าสุด30 กรกฎาคม 2558)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู722)( เปิดล่าสุด28 กรกฎาคม 2558)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู911)( เปิดล่าสุด30 กรกฎาคม 2558)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู760)( เปิดล่าสุด30 กรกฎาคม 2558)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู779)( เปิดล่าสุด28 กรกฎาคม 2558)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู