วีดีโอโรงเรียน

 
เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 1037
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู21)( เปิดล่าสุด28 กันยายน 2559)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู40)( เปิดล่าสุด28 กันยายน 2559)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู36)( เปิดล่าสุด28 กันยายน 2559)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู42)( เปิดล่าสุด28 กันยายน 2559)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู50)( เปิดล่าสุด28 กันยายน 2559)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู43)( เปิดล่าสุด28 กันยายน 2559)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู52)( เปิดล่าสุด29 กันยายน 2559)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู47)( เปิดล่าสุด28 กันยายน 2559)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู38)( เปิดล่าสุด29 กันยายน 2559)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู29)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2559)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู24)( เปิดล่าสุด28 กันยายน 2559)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู27)( เปิดล่าสุด27 กันยายน 2559)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู19)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2559)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู16)( เปิดล่าสุด28 กันยายน 2559)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู8)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2559)

กิจกรรม "จิตเป็นสุข"
(3 กันยายน 2559)

(เปิดดู30)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2559)

อบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชน
(2 กันยายน 2559)

(เปิดดู26)( เปิดล่าสุด28 กันยายน 2559)

การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป.ชม 1
(23 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู54)( เปิดล่าสุด28 กันยายน 2559)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(12 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู66)( เปิดล่าสุด27 กันยายน 2559)

วิถีพุทธวิถีชีวิตเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
(2 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู89)( เปิดล่าสุด28 กันยายน 2559)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู