วีดีโอโรงเรียน

 
เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 1047
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู57)( เปิดล่าสุด24 ตุลาคม 2559)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู81)( เปิดล่าสุด26 ตุลาคม 2559)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู85)( เปิดล่าสุด26 ตุลาคม 2559)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู85)( เปิดล่าสุด26 ตุลาคม 2559)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู92)( เปิดล่าสุด25 ตุลาคม 2559)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู79)( เปิดล่าสุด23 ตุลาคม 2559)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู91)( เปิดล่าสุด26 ตุลาคม 2559)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู86)( เปิดล่าสุด26 ตุลาคม 2559)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู52)( เปิดล่าสุด23 ตุลาคม 2559)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู38)( เปิดล่าสุด26 ตุลาคม 2559)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู32)( เปิดล่าสุด26 ตุลาคม 2559)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู38)( เปิดล่าสุด26 ตุลาคม 2559)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู27)( เปิดล่าสุด26 ตุลาคม 2559)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู25)( เปิดล่าสุด25 ตุลาคม 2559)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู17)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2559)

กิจกรรม "จิตเป็นสุข"
(3 กันยายน 2559)

(เปิดดู35)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2559)

อบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชน
(2 กันยายน 2559)

(เปิดดู35)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2559)

การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป.ชม 1
(23 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู66)( เปิดล่าสุด24 ตุลาคม 2559)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(12 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู82)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2559)

วิถีพุทธวิถีชีวิตเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
(2 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู101)( เปิดล่าสุด26 ตุลาคม 2559)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู