เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 547
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(4 กันยายน 2557)

(เปิดดู18)( เปิดล่าสุด29 กันยายน 2557)

รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1
(3 กันยายน 2557)

(เปิดดู26)( เปิดล่าสุด27 กันยายน 2557)

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู38)( เปิดล่าสุด28 กันยายน 2557)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู44)( เปิดล่าสุด27 กันยายน 2557)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู44)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2557)

น้องอนุบาลท่องกฎอิทัปปัจยตา
(3 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู53)( เปิดล่าสุด30 กันยายน 2557)

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู117)( เปิดล่าสุด30 กันยายน 2557)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู184)( เปิดล่าสุด1 ตุลาคม 2557)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู184)( เปิดล่าสุด30 กันยายน 2557)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู185)( เปิดล่าสุด30 กันยายน 2557)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู499)( เปิดล่าสุด30 กันยายน 2557)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู442)( เปิดล่าสุด30 กันยายน 2557)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู650)( เปิดล่าสุด27 กันยายน 2557)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู571)( เปิดล่าสุด28 กันยายน 2557)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู617)( เปิดล่าสุด27 กันยายน 2557)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู547)( เปิดล่าสุด1 ตุลาคม 2557)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู568)( เปิดล่าสุด1 ตุลาคม 2557)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู