เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 424
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู29)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2557)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู69)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2557)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู68)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2557)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู357)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2557)

กิจกรรมแห่เทียน
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู324)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2557)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู493)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2557)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู446)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2557)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู404)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2557)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู424)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2557)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู451)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2557)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู