เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 706
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(4 กันยายน 2557)

(เปิดดู326)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2558)

รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1
(3 กันยายน 2557)

(เปิดดู251)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2558)

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู241)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2558)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู263)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2558)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู299)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2558)

น้องอนุบาลท่องกฎอิทัปปัจยตา
(3 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู273)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2558)

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู333)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2558)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู387)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2558)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู287)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2558)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู309)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2558)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู633)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2558)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู553)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2558)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู786)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2558)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู679)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2558)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู833)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2558)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู706)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2558)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู725)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2558)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู