เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 570
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(4 กันยายน 2557)

(เปิดดู33)( เปิดล่าสุด27 ตุลาคม 2557)

รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1
(3 กันยายน 2557)

(เปิดดู40)( เปิดล่าสุด28 ตุลาคม 2557)

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู49)( เปิดล่าสุด30 ตุลาคม 2557)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู59)( เปิดล่าสุด30 ตุลาคม 2557)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู60)( เปิดล่าสุด31 ตุลาคม 2557)

น้องอนุบาลท่องกฎอิทัปปัจยตา
(3 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู63)( เปิดล่าสุด30 ตุลาคม 2557)

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู132)( เปิดล่าสุด27 ตุลาคม 2557)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู199)( เปิดล่าสุด27 ตุลาคม 2557)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู201)( เปิดล่าสุด31 ตุลาคม 2557)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู205)( เปิดล่าสุด31 ตุลาคม 2557)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู518)( เปิดล่าสุด31 ตุลาคม 2557)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู455)( เปิดล่าสุด31 ตุลาคม 2557)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู665)( เปิดล่าสุด30 ตุลาคม 2557)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู580)( เปิดล่าสุด26 ตุลาคม 2557)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู643)( เปิดล่าสุด31 ตุลาคม 2557)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู570)( เปิดล่าสุด1 พฤศจิกายน 2557)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู583)( เปิดล่าสุด30 ตุลาคม 2557)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู