เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 504
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู75)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2557)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู134)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2557)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู149)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2557)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู143)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2557)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู451)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2557)

กิจกรรมแห่เทียน
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู408)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2557)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู598)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2557)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู529)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2557)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู522)( เปิดล่าสุด24 กรกฎาคม 2557)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู504)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2557)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู518)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2557)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู