เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 891
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

SMOKE "ควันหลง"
(27 กันยายน 2558)

(เปิดดู123)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(14 กันยายน 2558)

(เปิดดู165)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(4 กันยายน 2557)

(เปิดดู685)( เปิดล่าสุด7 กุมภาพันธ์ 2559)

รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1
(3 กันยายน 2557)

(เปิดดู565)( เปิดล่าสุด7 กุมภาพันธ์ 2559)

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู554)( เปิดล่าสุด7 กุมภาพันธ์ 2559)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู638)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู743)( เปิดล่าสุด7 กุมภาพันธ์ 2559)

น้องอนุบาลท่องกฎอิทัปปัจยตา
(3 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู590)( เปิดล่าสุด7 กุมภาพันธ์ 2559)

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู609)( เปิดล่าสุด6 กุมภาพันธ์ 2559)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู625)( เปิดล่าสุด6 กุมภาพันธ์ 2559)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู444)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู461)( เปิดล่าสุด7 กุมภาพันธ์ 2559)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู822)( เปิดล่าสุด6 กุมภาพันธ์ 2559)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู805)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู992)( เปิดล่าสุด7 กุมภาพันธ์ 2559)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู837)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1172)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู891)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู963)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู