วีดีโอโรงเรียน

 
เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 1018
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(15 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู24)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2559)

กิจกรรมวันมาฆบูชา
(14 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู24)( เปิดล่าสุด23 กรกฎาคม 2559)

ค่ายพุทธบุตร
(13 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู26)( เปิดล่าสุด23 กรกฎาคม 2559)

หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง ความทุกข์ ของ เจน 2558
(12 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู27)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2559)

หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง ขบวนการรักษ์โลก 255ุ6
(12 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู29)( เปิดล่าสุด23 กรกฎาคม 2559)

หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง นักเรียนห้าบาป 2555
(12 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู29)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2559)

นักเรียนฝึกสมาธิ
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู73)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2559)

ผู้อำนวยการนำนักเรียนสวดมนต์ในการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู65)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2559)

อบรม คุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู56)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2559)

อบรม คุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู62)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2559)

วิถิสาสมาะิก่อนเข้าเรียน
(14 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู65)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2559)

กิจกรรมสวดมนต์
(14 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู61)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2559)

วีดีโอ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
(14 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู60)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2559)

สวดมนต์แปล
(12 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู70)( เปิดล่าสุด23 กรกฎาคม 2559)

นักเรียน รร.บ้านเวียงฝาง ตัวแทนชมรมคนรักในหลวง จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร
(11 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู32)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2559)

กิจกรรมวันศุกร์
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู25)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2559)

วิสาขบูชา 59
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู31)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2559)

วิสาขบูชา 59
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู27)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2559)

สวดมนต์ตอนเช้า
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู24)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2559)

พระอาจารย์จำรัส ปภัสสโร แสดงธรรมเรื่องยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านนาบอน
(1 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู41)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2559)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู