เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 522
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู18)( เปิดล่าสุด28 สิงหาคม 2557)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู24)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู22)( เปิดล่าสุด28 สิงหาคม 2557)

น้องอนุบาลท่องกฎอิทัปปัจยตา
(3 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู28)( เปิดล่าสุด28 สิงหาคม 2557)

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู92)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู163)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู170)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู171)( เปิดล่าสุด28 สิงหาคม 2557)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู480)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

กิจกรรมแห่เทียน
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู425)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู629)( เปิดล่าสุด28 สิงหาคม 2557)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู551)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู570)( เปิดล่าสุด28 สิงหาคม 2557)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู522)( เปิดล่าสุด28 สิงหาคม 2557)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู546)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู