เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 526
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู24)( เปิดล่าสุด2 กันยายน 2557)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู30)( เปิดล่าสุด2 กันยายน 2557)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู31)( เปิดล่าสุด2 กันยายน 2557)

น้องอนุบาลท่องกฎอิทัปปัจยตา
(3 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู36)( เปิดล่าสุด2 กันยายน 2557)

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู99)( เปิดล่าสุด3 กันยายน 2557)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู166)( เปิดล่าสุด31 สิงหาคม 2557)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู172)( เปิดล่าสุด29 สิงหาคม 2557)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู172)( เปิดล่าสุด29 สิงหาคม 2557)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู482)( เปิดล่าสุด2 กันยายน 2557)

กิจกรรมแห่เทียน
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู427)( เปิดล่าสุด31 สิงหาคม 2557)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู633)( เปิดล่าสุด2 กันยายน 2557)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู554)( เปิดล่าสุด1 กันยายน 2557)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู583)( เปิดล่าสุด2 กันยายน 2557)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู526)( เปิดล่าสุด3 กันยายน 2557)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู550)( เปิดล่าสุด31 สิงหาคม 2557)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู