เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2556 | อ่าน 559
โดย โรงเรียนบ้านสุชน

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(4 กันยายน 2557)

(เปิดดู30)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2557)

รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1
(3 กันยายน 2557)

(เปิดดู33)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2557)

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู41)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2557)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู52)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2557)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู50)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2557)

น้องอนุบาลท่องกฎอิทัปปัจยตา
(3 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู59)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2557)

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู126)( เปิดล่าสุด23 ตุลาคม 2557)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู191)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2557)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู193)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2557)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู194)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2557)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู510)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2557)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู448)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2557)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู660)( เปิดล่าสุด23 ตุลาคม 2557)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู578)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2557)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู636)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2557)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู559)( เปิดล่าสุด23 ตุลาคม 2557)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู578)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2557)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู