อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน 2766
โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

การเสวนาทิศทางโรงเรียนวิถีพุทธ ณ วิทย่าลัยอาชีวะจุลมณีศรีสะเกษ กันทรารมย์ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(6 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู409)( เปิดล่าสุด30 สิงหาคม 2558)

รับสมัคร โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๔
(2 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู673)( เปิดล่าสุด30 สิงหาคม 2558)

สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๓
(2 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู426)( เปิดล่าสุด30 สิงหาคม 2558)

MV ลมหายใจแห่งความสุข สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3
(2 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู388)( เปิดล่าสุด31 สิงหาคม 2558)

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู567)( เปิดล่าสุด29 สิงหาคม 2558)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู652)( เปิดล่าสุด31 สิงหาคม 2558)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู800)( เปิดล่าสุด30 สิงหาคม 2558)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู856)( เปิดล่าสุด28 สิงหาคม 2558)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู867)( เปิดล่าสุด31 สิงหาคม 2558)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1043)( เปิดล่าสุด31 สิงหาคม 2558)

It's your choice. อยู่ที่เรา
(26 มกราคม 2557)

(เปิดดู906)( เปิดล่าสุด29 สิงหาคม 2558)

ด.เด็ก ช.ช้าง
(25 มกราคม 2557)

(เปิดดู1032)( เปิดล่าสุด30 สิงหาคม 2558)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู714)( เปิดล่าสุด30 สิงหาคม 2558)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู779)( เปิดล่าสุด28 สิงหาคม 2558)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู911)( เปิดล่าสุด29 สิงหาคม 2558)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู1053)( เปิดล่าสุด30 สิงหาคม 2558)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู905)( เปิดล่าสุด28 สิงหาคม 2558)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู840)( เปิดล่าสุด31 สิงหาคม 2558)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1229)( เปิดล่าสุด30 สิงหาคม 2558)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู5935)( เปิดล่าสุด31 สิงหาคม 2558)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู