อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน 1797
โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู54)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2557)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู229)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2557)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู243)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2557)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู225)( เปิดล่าสุด26 กรกฎาคม 2557)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู296)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2557)

It's your choice. อยู่ที่เรา
(26 มกราคม 2557)

(เปิดดู292)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2557)

ด.เด็ก ช.ช้าง
(25 มกราคม 2557)

(เปิดดู304)( เปิดล่าสุด26 กรกฎาคม 2557)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู264)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2557)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู323)( เปิดล่าสุด26 กรกฎาคม 2557)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู426)( เปิดล่าสุด26 กรกฎาคม 2557)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู530)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2557)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู594)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2557)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู518)( เปิดล่าสุด24 กรกฎาคม 2557)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู756)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2557)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2806)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2557)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู506)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2557)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู806)( เปิดล่าสุด26 กรกฎาคม 2557)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู722)( เปิดล่าสุด24 กรกฎาคม 2557)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2171)( เปิดล่าสุด24 กรกฎาคม 2557)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู883)( เปิดล่าสุด26 กรกฎาคม 2557)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู