อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน 1952
โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู41)( เปิดล่าสุด2 ตุลาคม 2557)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู124)( เปิดล่าสุด1 ตุลาคม 2557)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู306)( เปิดล่าสุด30 กันยายน 2557)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู324)( เปิดล่าสุด2 ตุลาคม 2557)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู321)( เปิดล่าสุด2 ตุลาคม 2557)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู402)( เปิดล่าสุด2 ตุลาคม 2557)

It's your choice. อยู่ที่เรา
(26 มกราคม 2557)

(เปิดดู387)( เปิดล่าสุด2 ตุลาคม 2557)

ด.เด็ก ช.ช้าง
(25 มกราคม 2557)

(เปิดดู407)( เปิดล่าสุด2 ตุลาคม 2557)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู346)( เปิดล่าสุด1 ตุลาคม 2557)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู403)( เปิดล่าสุด30 กันยายน 2557)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู515)( เปิดล่าสุด2 ตุลาคม 2557)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู621)( เปิดล่าสุด2 ตุลาคม 2557)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู659)( เปิดล่าสุด2 ตุลาคม 2557)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู577)( เปิดล่าสุด29 กันยายน 2557)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู841)( เปิดล่าสุด30 กันยายน 2557)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู4069)( เปิดล่าสุด2 ตุลาคม 2557)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู539)( เปิดล่าสุด28 กันยายน 2557)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู851)( เปิดล่าสุด29 กันยายน 2557)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู774)( เปิดล่าสุด29 กันยายน 2557)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2299)( เปิดล่าสุด1 ตุลาคม 2557)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู