อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน 1455
โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู91)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2557)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู95)( เปิดล่าสุด17 เมษายน 2557)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู83)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2557)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู130)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2557)

It's your choice. อยู่ที่เรา
(26 มกราคม 2557)

(เปิดดู141)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2557)

ด.เด็ก ช.ช้าง
(25 มกราคม 2557)

(เปิดดู134)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2557)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู133)( เปิดล่าสุด17 เมษายน 2557)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู204)( เปิดล่าสุด17 เมษายน 2557)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู287)( เปิดล่าสุด17 เมษายน 2557)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู373)( เปิดล่าสุด16 เมษายน 2557)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู444)( เปิดล่าสุด17 เมษายน 2557)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู403)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2557)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู626)( เปิดล่าสุด16 เมษายน 2557)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1964)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2557)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู438)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2557)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู722)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2557)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู633)( เปิดล่าสุด13 เมษายน 2557)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1996)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2557)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู791)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2557)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู458)( เปิดล่าสุด14 เมษายน 2557)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู