อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน 1806
โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู61)( เปิดล่าสุด30 กรกฎาคม 2557)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู233)( เปิดล่าสุด31 กรกฎาคม 2557)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู247)( เปิดล่าสุด31 กรกฎาคม 2557)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู232)( เปิดล่าสุด30 กรกฎาคม 2557)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู300)( เปิดล่าสุด29 กรกฎาคม 2557)

It's your choice. อยู่ที่เรา
(26 มกราคม 2557)

(เปิดดู300)( เปิดล่าสุด30 กรกฎาคม 2557)

ด.เด็ก ช.ช้าง
(25 มกราคม 2557)

(เปิดดู308)( เปิดล่าสุด30 กรกฎาคม 2557)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู267)( เปิดล่าสุด31 กรกฎาคม 2557)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู327)( เปิดล่าสุด29 กรกฎาคม 2557)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู430)( เปิดล่าสุด29 กรกฎาคม 2557)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู537)( เปิดล่าสุด30 กรกฎาคม 2557)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู600)( เปิดล่าสุด30 กรกฎาคม 2557)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู525)( เปิดล่าสุด30 กรกฎาคม 2557)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู762)( เปิดล่าสุด30 กรกฎาคม 2557)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2844)( เปิดล่าสุด31 กรกฎาคม 2557)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู508)( เปิดล่าสุด31 กรกฎาคม 2557)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู809)( เปิดล่าสุด31 กรกฎาคม 2557)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู728)( เปิดล่าสุด31 กรกฎาคม 2557)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2179)( เปิดล่าสุด31 กรกฎาคม 2557)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู887)( เปิดล่าสุด27 กรกฎาคม 2557)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู