อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน 3142
โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

การเสวนาทิศทางโรงเรียนวิถีพุทธ ณ วิทย่าลัยอาชีวะจุลมณีศรีสะเกษ กันทรารมย์ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(6 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู729)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

รับสมัคร โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๔
(2 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู1051)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๓
(2 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู742)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

MV ลมหายใจแห่งความสุข สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3
(2 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู690)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู841)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู931)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1083)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1122)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1154)( เปิดล่าสุด7 กุมภาพันธ์ 2559)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1359)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

It's your choice. อยู่ที่เรา
(26 มกราคม 2557)

(เปิดดู1233)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

ด.เด็ก ช.ช้าง
(25 มกราคม 2557)

(เปิดดู1383)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู910)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู990)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู1126)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู1293)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู1092)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1035)( เปิดล่าสุด7 กุมภาพันธ์ 2559)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1507)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู6806)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2559)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู