อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน 1464
โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู98)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2557)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู97)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2557)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู87)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2557)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู136)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2557)

It's your choice. อยู่ที่เรา
(26 มกราคม 2557)

(เปิดดู147)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2557)

ด.เด็ก ช.ช้าง
(25 มกราคม 2557)

(เปิดดู145)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2557)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู138)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2557)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู208)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2557)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู294)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2557)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู377)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2557)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู447)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2557)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู408)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2557)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู632)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2557)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1980)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2557)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู439)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2557)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู724)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2557)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู636)( เปิดล่าสุด23 เมษายน 2557)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2005)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2557)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู796)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2557)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู464)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2557)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู