สื่อดีวิถีพุทธ

 
อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน 3260
โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู1066)( เปิดล่าสุด4 พฤษภาคม 2559)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู1142)( เปิดล่าสุด4 พฤษภาคม 2559)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1310)( เปิดล่าสุด4 พฤษภาคม 2559)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1355)( เปิดล่าสุด5 พฤษภาคม 2559)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1380)( เปิดล่าสุด4 พฤษภาคม 2559)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1603)( เปิดล่าสุด4 พฤษภาคม 2559)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู1081)( เปิดล่าสุด4 พฤษภาคม 2559)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู1154)( เปิดล่าสุด4 พฤษภาคม 2559)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู1288)( เปิดล่าสุด5 พฤษภาคม 2559)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู1451)( เปิดล่าสุด4 พฤษภาคม 2559)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู1226)( เปิดล่าสุด4 พฤษภาคม 2559)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1169)( เปิดล่าสุด4 พฤษภาคม 2559)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1645)( เปิดล่าสุด4 พฤษภาคม 2559)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู7077)( เปิดล่าสุด5 พฤษภาคม 2559)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู938)( เปิดล่าสุด4 พฤษภาคม 2559)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1293)( เปิดล่าสุด4 พฤษภาคม 2559)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1214)( เปิดล่าสุด4 พฤษภาคม 2559)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู8267)( เปิดล่าสุด5 พฤษภาคม 2559)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1351)( เปิดล่าสุด4 พฤษภาคม 2559)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1065)( เปิดล่าสุด4 พฤษภาคม 2559)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู