สื่อดีวิถีพุทธ

 
อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน 3535
โดย ส่วนกลาง

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู1804)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู1771)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1953)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2014)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2075)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2373)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู1724)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู1795)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู1919)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2070)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู1908)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1793)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1983)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู7917)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1165)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1532)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1426)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู9296)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1582)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1274)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู