อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน 1991
โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู51)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2557)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู147)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2557)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู318)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2557)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู334)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2557)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู338)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2557)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู416)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2557)

It's your choice. อยู่ที่เรา
(26 มกราคม 2557)

(เปิดดู401)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2557)

ด.เด็ก ช.ช้าง
(25 มกราคม 2557)

(เปิดดู433)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2557)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู363)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2557)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู418)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2557)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู538)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2557)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู638)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2557)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู667)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2557)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู587)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2557)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู865)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2557)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู4187)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2557)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู549)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2557)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู861)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2557)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู780)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2557)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2321)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2557)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู