อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน 3070
โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

การเสวนาทิศทางโรงเรียนวิถีพุทธ ณ วิทย่าลัยอาชีวะจุลมณีศรีสะเกษ กันทรารมย์ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(6 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู599)( เปิดล่าสุด27 พฤศจิกายน 2558)

รับสมัคร โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๔
(2 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู904)( เปิดล่าสุด27 พฤศจิกายน 2558)

สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๓
(2 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู609)( เปิดล่าสุด1 ธันวาคม 2558)

MV ลมหายใจแห่งความสุข สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3
(2 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู569)( เปิดล่าสุด1 ธันวาคม 2558)

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู736)( เปิดล่าสุด28 พฤศจิกายน 2558)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู824)( เปิดล่าสุด27 พฤศจิกายน 2558)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู970)( เปิดล่าสุด30 พฤศจิกายน 2558)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1013)( เปิดล่าสุด27 พฤศจิกายน 2558)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1040)( เปิดล่าสุด1 ธันวาคม 2558)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1246)( เปิดล่าสุด29 พฤศจิกายน 2558)

It's your choice. อยู่ที่เรา
(26 มกราคม 2557)

(เปิดดู1106)( เปิดล่าสุด1 ธันวาคม 2558)

ด.เด็ก ช.ช้าง
(25 มกราคม 2557)

(เปิดดู1248)( เปิดล่าสุด30 พฤศจิกายน 2558)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู838)( เปิดล่าสุด1 ธันวาคม 2558)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู895)( เปิดล่าสุด30 พฤศจิกายน 2558)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู1029)( เปิดล่าสุด1 ธันวาคม 2558)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู1220)( เปิดล่าสุด1 ธันวาคม 2558)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู1021)( เปิดล่าสุด1 ธันวาคม 2558)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู965)( เปิดล่าสุด30 พฤศจิกายน 2558)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1418)( เปิดล่าสุด29 พฤศจิกายน 2558)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู6598)( เปิดล่าสุด1 ธันวาคม 2558)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู