อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน 1859
โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู96)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู264)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู287)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู271)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู341)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

It's your choice. อยู่ที่เรา
(26 มกราคม 2557)

(เปิดดู343)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

ด.เด็ก ช.ช้าง
(25 มกราคม 2557)

(เปิดดู351)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู298)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู361)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู460)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู572)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู630)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู549)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู794)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู3595)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู522)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู826)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู747)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2218)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู909)( เปิดล่าสุด27 สิงหาคม 2557)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู