สื่อดีวิถีพุทธ

 
อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน 3728
โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู2602)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2561)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู2540)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2561)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2735)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2561)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2762)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2561)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2891)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2561)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3177)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2561)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู2511)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2561)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู2585)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2561)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู2673)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2561)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2833)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2561)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2741)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2561)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2555)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2561)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2252)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู8304)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2561)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1434)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1823)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1670)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2561)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู9756)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1817)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1529)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู