อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน 2638
โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

การเสวนาทิศทางโรงเรียนวิถีพุทธ ณ วิทย่าลัยอาชีวะจุลมณีศรีสะเกษ กันทรารมย์ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(6 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู290)( เปิดล่าสุด6 กรกฎาคม 2558)

รับสมัคร โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๔
(2 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู544)( เปิดล่าสุด5 กรกฎาคม 2558)

สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๓
(2 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู313)( เปิดล่าสุด6 กรกฎาคม 2558)

MV ลมหายใจแห่งความสุข สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3
(2 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู267)( เปิดล่าสุด7 กรกฎาคม 2558)

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู457)( เปิดล่าสุด6 กรกฎาคม 2558)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู546)( เปิดล่าสุด7 กรกฎาคม 2558)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู693)( เปิดล่าสุด7 กรกฎาคม 2558)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู746)( เปิดล่าสุด7 กรกฎาคม 2558)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู745)( เปิดล่าสุด7 กรกฎาคม 2558)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู906)( เปิดล่าสุด7 กรกฎาคม 2558)

It's your choice. อยู่ที่เรา
(26 มกราคม 2557)

(เปิดดู782)( เปิดล่าสุด6 กรกฎาคม 2558)

ด.เด็ก ช.ช้าง
(25 มกราคม 2557)

(เปิดดู906)( เปิดล่าสุด6 กรกฎาคม 2558)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู634)( เปิดล่าสุด6 กรกฎาคม 2558)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู708)( เปิดล่าสุด6 กรกฎาคม 2558)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู846)( เปิดล่าสุด7 กรกฎาคม 2558)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู971)( เปิดล่าสุด6 กรกฎาคม 2558)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู847)( เปิดล่าสุด4 กรกฎาคม 2558)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู774)( เปิดล่าสุด6 กรกฎาคม 2558)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1155)( เปิดล่าสุด6 กรกฎาคม 2558)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู5480)( เปิดล่าสุด7 กรกฎาคม 2558)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู