สื่อดีวิถีพุทธ

 
อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน 3283
โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู1131)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2559)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู1202)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2559)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1370)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2559)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1427)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2559)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1449)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2559)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1674)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2559)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู1142)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2559)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู1212)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2559)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู1353)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2559)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู1511)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2559)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู1302)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2559)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1238)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2559)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1679)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2559)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู7177)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2559)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู965)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2559)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1324)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2559)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1243)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2559)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู8406)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2559)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1382)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2559)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1086)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2559)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู