จองการอบรมและปฏิบัติธรรม
 
ดาวน์โหลดเอกสารการจองอบรม
เมื่อผู้บริหารลงนามแล้ว ให้สแกนส่งมาทางอีเมล์
  • [email protected]
  • พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต โทร. 081-4465095
  • พระมหาอภิวัฒน์ กิตฺติวณฺโณ [email protected] โทร. 084-6704529
  • คุณราตรี รัตนโสภา [email protected]
ข้อมูลหน่วยงาน/องค์กรที่จองอบรม
หน่วยงาน/องค์กร:
*
   
ที่อยู่  
เลขที่:
หมู่ที่:
หมู่บ้าน:
ตรอก/ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: *
อำเภอ/เขต: *
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์: *
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
ผู้ประสานงาน  
ชื่อ-นามสกุล: *
โทรศัพท์: *
อีเมล์: *
กรุณาใช้อีเมล์ที่มีอยู่จริง เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากพระอาจารย์
หากไม่มีอีเมล์ กรุณาสมัครที่นี่
Facebook:
ไลน์ ไอดี:
ประเภทผู้อบรม
นักเรียน
นักศึกษา
ครู-อาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่นๆ  
หลักสูตร
เลือกหลักสูตร:
พระวิทยากรที่ต้องการ:
รูป *
วันที่อบรม
วันเริ่มต้น:
วันสิ้นสุด:
รวมระยะเวลา: วัน
เวลา: เช่น 09.00 น.-19.00 น. เป็นต้น
ข้อมูลเบื้องต้นและวัตถุประสงค์เด่นชัดในการจัดอบรม
  กรุณาระบุวัตถุประสงค์อย่างน้อย 1 ข้อ
ข้อที่ 1. *
ข้อที่ 2.
ข้อที่ 3.
สถานที่ต้องการจัดอบรม
 
มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
สวนธรรมศรีปทุม
49/44 หมู่ 1 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์: 0 2199 3937
มือถือ: 08 9078 6363
โทรสาร: 0 2199 3999
เว็บไซต์ : www.sripathum.com
Highlights info row image ติดต่อสถานที่และค่าใช้จ่ายอาหาร สถานที่ โทร.089-078 6363 คุณแป๋ว
Highlights info row image ติดต่อพระวิทยากรและค่าตอบแทนพระวิทยากร 086-3662969 คุณชล
วัดอโยธยา ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดทิพย์สุคนธาราม อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
กำหนดเอง โปรดระบุ
 
พระวิทยากรที่ติดต่อประสานงาน (ถ้าทราบ)
พระวิทยากร:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู