โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด ปี 2562
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  บ้านข้าวแป้ง สพป.สกลนคร เขต3 24 พฤษภาคม 2562 15:56:11
2  มัธยมวัดดอนตูม สพม.เขต 8 ราชบุรี 24 พฤษภาคม 2562 15:32:54
3  สตรีวิทยา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2562 14:39:31
4  บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป.ขอนแก่น เขต1 24 พฤษภาคม 2562 11:42:32
5  โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 24 พฤษภาคม 2562 11:11:52
6  บ้านโคกสูง-วังศิลา สพป.ชัยภูมิ เขต2 24 พฤษภาคม 2562 10:55:00
7  ร.ร.วัดเสาหิน สพป.สุโขทัย เขต1 24 พฤษภาคม 2562 10:06:44
8  ท่าแห่วิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 พฤษภาคม 2562 08:16:28
9  วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต2 23 พฤษภาคม 2562 20:02:15
10  โรงเรียนบ้านปาง สพป.ลำพูน เขต2 23 พฤษภาคม 2562 15:21:24
11  วัดคลองงิ้ว สพป.ชัยนาท เขต1 23 พฤษภาคม 2562 15:14:39
12  โรงเรียนบ้านดอนหลี่ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 23 พฤษภาคม 2562 11:56:56
13  โรงเรียนวัดบางกระดาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 23 พฤษภาคม 2562 10:12:56
14  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต5 23 พฤษภาคม 2562 09:52:15
15  ราชวินิตบางแคปานขำ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 23 พฤษภาคม 2562 09:50:31
16  สุวรรณคีรี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 23 พฤษภาคม 2562 09:34:18
17  บ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป.ขอนแก่น เขต1 23 พฤษภาคม 2562 09:20:00
18  โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 23 พฤษภาคม 2562 09:07:10
19  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2562 17:39:10
20  โรงเรียนบ้านคลองสอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 22 พฤษภาคม 2562 15:47:33
21  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 22 พฤษภาคม 2562 13:40:20
22  วัดสันติวราราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2562 10:37:04
23  โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป.สุรินทร์ เขต2 22 พฤษภาคม 2562 10:02:19
24  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ สพป.พิษณุโลก เขต1 21 พฤษภาคม 2562 18:44:07
25  โรงเรียนวัดกะโสม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 21 พฤษภาคม 2562 12:28:28
26  โรงเรียนบ้านยางแดน สพป.สุโขทัย เขต1 21 พฤษภาคม 2562 11:01:22
27  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย สพป.ขอนแก่น เขต1 21 พฤษภาคม 2562 10:14:29
28  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร สพป.นครนายก เขต1 19 พฤษภาคม 2562 11:12:59
29  บ้านนิคมหนองตาล สพป.อุดรธานี เขต3 17 พฤษภาคม 2562 16:51:43
30  คลองพระอุดม สพป.ปทุมธานี เขต1 17 พฤษภาคม 2562 16:22:46
31  โรงเรียนบ้านคลองไผ่ สพป.ระยอง เขต2 17 พฤษภาคม 2562 11:19:26
32  บ้านสำราญ สพป.บุรีรัมย์ เขต3 17 พฤษภาคม 2562 11:13:49
33  บ้านน้ำฉา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 17 พฤษภาคม 2562 11:05:53
34  โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป.สุรินทร์ เขต2 17 พฤษภาคม 2562 09:49:28
35  บ้านหนองประโยชน์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 16 พฤษภาคม 2562 11:42:29
36  โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 พฤษภาคม 2562 15:06:47
37  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดทวิทย์ สพป.อุดรธานี เขต3 15 พฤษภาคม 2562 14:46:18
38  โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง สพป.อุดรธานี เขต1 15 พฤษภาคม 2562 13:04:59
39  โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) สพป.พิษณุโลก เขต1 15 พฤษภาคม 2562 10:48:02
40  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 14 พฤษภาคม 2562 22:27:25
41  โีรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพป.นครราชสีมา เขต5 14 พฤษภาคม 2562 15:16:31
42  อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 13 พฤษภาคม 2562 17:22:46
43  KRATHUMPAEWWITTAYA สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี 13 พฤษภาคม 2562 13:54:22
44  โรงเรียนบ้านอูบมุง สพป.อุดรธานี เขต1 13 พฤษภาคม 2562 12:14:16
45  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 11 พฤษภาคม 2562 13:57:04
46  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม สพป.สระบุรี เขต1 11 พฤษภาคม 2562 12:11:29
47  บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย สพป.อุดรธานี เขต3 10 พฤษภาคม 2562 11:50:30
48  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา สพป.นครพนม เขต1 9 พฤษภาคม 2562 20:48:29
49  บ้านขมิ้นบ่อโคลน สพป.อุดรธานี เขต1 9 พฤษภาคม 2562 18:35:36
50  บ้านนาทรายน้ำรอด สพป.อุดรธานี เขต3 9 พฤษภาคม 2562 11:53:52
51  อนุบาลไชยวาน สพป.อุดรธานี เขต3 9 พฤษภาคม 2562 08:38:30
52  โรงเรียนบ้านดอนบาก สพป.อุดรธานี เขต1 8 พฤษภาคม 2562 13:18:56
53  โรงเรียนบ้านเทพราช สพป.พัทลุง เขต2 8 พฤษภาคม 2562 12:00:06
54  โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม.  8 พฤษภาคม 2562 08:49:56
55  โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป.อุดรธานี เขต1 7 พฤษภาคม 2562 13:56:07
56  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 7 พฤษภาคม 2562 13:32:54
57  บ้านหนองนาเจริญ สพป.อุดรธานี เขต1 7 พฤษภาคม 2562 12:47:07
58  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 7 พฤษภาคม 2562 10:44:58
59  โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว สพป.นครราชสีมา เขต5 5 พฤษภาคม 2562 16:50:19
60  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม สพป.นครนายก เขต1 5 พฤษภาคม 2562 16:26:29
61  โรงเรียนบ้านเชียงยืน(อุดรธานี) สพป.อุดรธานี เขต1 5 พฤษภาคม 2562 13:14:10
62  แม่อ้อนอก สพป.เชียงราย เขต2 5 พฤษภาคม 2562 10:19:36
63  วัดเมตารางค์ สพป.ปทุมธานี เขต1 5 พฤษภาคม 2562 06:36:36
64  โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส สพป.ชลบุรี เขต2 3 พฤษภาคม 2562 16:33:40
65  โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ สพป.อุดรธานี เขต3 3 พฤษภาคม 2562 15:34:21
66  โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต3 3 พฤษภาคม 2562 12:05:34
67  บ้านเเม่เกาะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 3 พฤษภาคม 2562 11:50:49
68  อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สพป.ชลบุรี เขต2 3 พฤษภาคม 2562 11:08:06
69  บ้านคำเลาะ สพป.อุดรธานี เขต3 3 พฤษภาคม 2562 09:36:15
70  โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป.อุดรธานี เขต3 2 พฤษภาคม 2562 21:16:08
71  บ้านห้วยลำโมง สพป.มุกดาหาร เขต1 2 พฤษภาคม 2562 20:30:33
72  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 2 พฤษภาคม 2562 14:15:43
73  วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 พฤษภาคม 2562 10:54:15
74  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.อุดรธานี เขต3 2 พฤษภาคม 2562 10:18:18
75  โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป.ปทุมธานี เขต1 2 พฤษภาคม 2562 04:18:30
76  โรงเรียนวัดเนินตามาก สพป.ชลบุรี เขต2 30 เมษายน 2562 14:21:18
77  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี สพป.อุดรธานี เขต1 29 เมษายน 2562 10:14:34
78  ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 28 เมษายน 2562 21:42:04
79  อนุบาลหนองวัวซอ สพป.อุดรธานี เขต1 28 เมษายน 2562 10:21:04
80  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) สพป.สมุทรปราการ เขต1 27 เมษายน 2562 11:32:30
81  โรงเรียนบ้านควนยาง สพป.ตรัง เขต1 26 เมษายน 2562 13:36:46
82  บางโพธิ์เหนือ สพป.ปทุมธานี เขต1 26 เมษายน 2562 11:34:52
83  โรงเรียนวัดหนองนํ้าทิพย์ สพป.ลพบุรี เขต1 25 เมษายน 2562 18:03:05
84  โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 23 เมษายน 2562 14:45:24
85  บ้านเขาสะท้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 22 เมษายน 2562 12:04:51
86  โรงเรียนบ้านหนองสทิต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 22 เมษายน 2562 11:07:23
87  โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย สพป.อุดรธานี เขต1 19 เมษายน 2562 15:30:52
88  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ สพป.อุดรธานี เขต1 19 เมษายน 2562 12:54:17
89  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 19 เมษายน 2562 10:16:46
90  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ (พินิจค้าประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 18 เมษายน 2562 22:27:59
91  บ้านทุ่งทอง สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 เมษายน 2562 15:40:22
92  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต1 18 เมษายน 2562 12:25:13
93  บ้านหนองไผ่ล้อม สพป.ชัยภูมิ เขต3 17 เมษายน 2562 22:26:06
94  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด สพป.ชลบุรี เขต2 17 เมษายน 2562 13:20:35
95  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 16 เมษายน 2562 20:58:18
96  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 16 เมษายน 2562 14:03:05
97  เจซี.บ้านอินทร์แปลง สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 20:28:52
98  บ้านสร้างแป้น สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 16:51:57
99  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 09:56:01
100  บ้านนาส่อนโพนทัน สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 09:36:53


ทั้งหมด 165 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู