โรงเรียนวิถีพุทธที่ไม่ได้ประเมิน 29 ประการ ปี 2560
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ เขต2 30 กันยายน 2560 19:36:48
2  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ เขต2 30 กันยายน 2560 19:20:58
3  โรงเรียนบ้านกุดระงุม สพป.อุบลราชธานี เขต4 30 กันยายน 2560 17:22:10
4  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป.สตูล เขต1 30 กันยายน 2560 14:03:21
5  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชัยภูมิ เขต2 30 กันยายน 2560 13:13:56
6  บ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง) สพป.แพร่ เขต1 30 กันยายน 2560 11:33:42
7  โรงเรียนบ้านนาส้มมอ สพป.อุบลราชธานี เขต2 30 กันยายน 2560 11:21:25
8  โรงเรียนบ้านบางสาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 29 กันยายน 2560 16:47:46
9  โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง8 สพป.เชียงใหม่ เขต5 29 กันยายน 2560 14:32:49
10  โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส สพป.ปทุมธานี เขต1 29 กันยายน 2560 14:06:36
11  โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต1 29 กันยายน 2560 13:55:50
12  บ้านทุ่งกวาง สพป.น่าน เขต1 29 กันยายน 2560 13:34:27
13  โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน สพป.อุบลราชธานี เขต2 29 กันยายน 2560 12:36:41
14  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต2 29 กันยายน 2560 10:40:08
15  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สพป.ระยอง เขต1 29 กันยายน 2560 10:35:53
16  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป.นครราชสีมา เขต6 28 กันยายน 2560 18:58:26
17  โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สพป.เชียงราย เขต1 28 กันยายน 2560 14:48:08
18  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ สพป.ชัยภูมิ เขต2 28 กันยายน 2560 13:52:01
19  โรงเรียนบ้านนาคำ(ตำบลน้ำก่ำ) สพป.นครพนม เขต1 28 กันยายน 2560 13:11:51
20  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ สพป.นครพนม เขต1 28 กันยายน 2560 12:51:18
21  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต2 28 กันยายน 2560 11:29:59
22  โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป.ตรัง เขต1 28 กันยายน 2560 09:36:54
23  โรงเรียนบ้านเขาคลัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 27 กันยายน 2560 22:56:11
24  โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านห้วยน้ำใส สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 27 กันยายน 2560 20:15:50
25  โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล สพป.นครสวรรค์ เขต3 27 กันยายน 2560 13:27:00
26  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา สพป.ขอนแก่น เขต3 26 กันยายน 2560 15:10:50
27  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต2 26 กันยายน 2560 14:55:20
28  โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม.เขต 28 ยโสธร 26 กันยายน 2560 14:27:19
29  โรงเรียนวัดธัญญาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 26 กันยายน 2560 13:59:18
30  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร สพป.หนองคาย เขต1 26 กันยายน 2560 12:24:48
31  โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป.นครพนม เขต2 26 กันยายน 2560 08:24:11
32  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาาน สพป.ชัยภูมิ เขต2 25 กันยายน 2560 17:12:55
33  โรงเรียนวัดสว่างภพ สพป.ปทุมธานี เขต1 25 กันยายน 2560 15:40:44
34  โรงเรียนบ้านแฮะ สพป.พะเยา เขต2 25 กันยายน 2560 15:07:28
35  โรงเรียนบ้านควนไทรงาม สพป.ระนอง เขต1 25 กันยายน 2560 14:10:23
36  โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ สพป.อุดรธานี เขต3 25 กันยายน 2560 13:30:36
37  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สพป.พิษณุโลก เขต1 25 กันยายน 2560 13:27:29
38  โรงเรียนบ้านลุงม่วง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 กันยายน 2560 08:12:47
39  โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม.เขต 35 ลำพูน 24 กันยายน 2560 19:45:52
40  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม สพป.นครพนม เขต1 24 กันยายน 2560 10:16:31
41  โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สพป.ปัตตานี เขต1 23 กันยายน 2560 12:51:21
42  โรงเรียนบ้านกเหาะ สพป.มหาสารคาม เขต2 22 กันยายน 2560 13:41:51
43  โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.ปัตตานี เขต1 22 กันยายน 2560 11:08:27
44  โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม.เขต 19 หนองบัวลำภู 21 กันยายน 2560 11:00:16
45  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 สพป.ระยอง เขต1 21 กันยายน 2560 10:52:53
46  โรงเรียนบ้านน้ำปุก สพป.พะเยา เขต2 20 กันยายน 2560 20:24:32
47  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป.ปทุมธานี เขต1 20 กันยายน 2560 13:43:37
48  โรงเรียนบ้านน้ำตาก สพป.พิษณุโลก เขต3 20 กันยายน 2560 13:12:01
49  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี สพป.ขอนแก่น เขต5 20 กันยายน 2560 11:10:55
50  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป.หนองคาย เขต1 20 กันยายน 2560 08:48:55
51  โรงเรียนบ้านดงเจริญ(ประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต1 19 กันยายน 2560 19:39:55
52  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.อุดรธานี เขต1 19 กันยายน 2560 14:23:39
53  โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.ปัตตานี เขต1 19 กันยายน 2560 11:55:30
54  โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองคำประชาสรรค์) สพป.นครสวรรค์ เขต3 19 กันยายน 2560 11:38:44
55  อ่างทองวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต5 19 กันยายน 2560 10:34:10
56  โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต4 19 กันยายน 2560 10:18:41
57  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 19 กันยายน 2560 10:06:55
58  โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต3 18 กันยายน 2560 20:09:26
59  โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง สพป.ตาก เขต2 18 กันยายน 2560 13:23:45
60  โรงเรียนบ้านท่านางงาม สพป.พิษณุโลก เขต1 18 กันยายน 2560 10:42:57
61  โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต1 18 กันยายน 2560 10:07:47
62  โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป.กำแพงเพชร เขต1 18 กันยายน 2560 09:32:42
63  โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 17 กันยายน 2560 20:26:14
64  โรงเรียนบ้านหนองออ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 17 กันยายน 2560 19:46:26
65  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก (มุกดาหาร) สพป.มุกดาหาร เขต1 15 กันยายน 2560 20:52:44
66  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 สพป.ตาก เขต2 15 กันยายน 2560 13:18:09
67  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2560 10:57:44
68  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป.เชียงราย เขต4 15 กันยายน 2560 10:23:18
69  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 กันยายน 2560 08:42:39
70  โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป.น่าน เขต2 12 กรกฎาคม 2560 16:04:54
71  โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) สพป.สุรินทร์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 23:54:05
72  บ้านทุ่งโฮ้ง สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 22:28:41
73  โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 22:19:58
74  โรงเรียนบ้านแม่แรม สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 22:05:46
75  บ้านในเวียง สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 21:58:30
76  บางเดือนสถิตย์พิทยาคม สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 30 มิถุนายน 2560 21:50:47
77  โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 21:45:49
78  โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 21:01:03
79  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.สุรินทร์ เขต2 30 มิถุนายน 2560 20:46:07
80  โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป.สุรินทร์ เขต2 30 มิถุนายน 2560 20:07:30
81  โรงเรียนวัดวังหีบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2560 17:33:14
82  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน สพป.กำแพงเพชร เขต2 30 มิถุนายน 2560 16:16:33
83  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ (นครราชสีมา) สพป.นครราชสีมา เขต1 30 มิถุนายน 2560 15:44:07
84  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 15:19:50
85  โรงเรียนบ้านวังปึ้ง สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 14:57:30
86  โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 14:46:48
87  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 30 มิถุนายน 2560 14:42:53
88  โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 14:31:08
89  โรงเรียนบ้านเวียย สพป.สุรินทร์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 14:07:31
90  โรงเรียนบ้านดงพลอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) สพป.นครราชสีมา เขต1 30 มิถุนายน 2560 13:56:50
91  โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 30 มิถุนายน 2560 13:50:08
92  โรงเรียนบ้านวังสวาบ สพป.ขอนแก่น เขต5 30 มิถุนายน 2560 13:28:37
93  โรงเรียนบ้านโนนคอม สพป.ขอนแก่น เขต5 30 มิถุนายน 2560 13:22:08
94  โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 30 มิถุนายน 2560 13:20:25
95  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:54:26
96  โรงเรียนรัตนโสินทร์สินสมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม.เขต 9 นครปฐม 30 มิถุนายน 2560 12:54:14
97  บ้านสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:52:08
98  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:51:28
99  โคกนางามสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:42:30
100  โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา สพม.เขต 7 นครนายก 30 มิถุนายน 2560 11:40:33


ทั้งหมด 423 รายการ 1 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู