โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) กรอกข้อมูล 29 ประการยังไม่ครบค่ะ ถ้าท่านเป็นเจ้าของโรงเรียนหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
[กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบกรอกข้อมูล 29 ประการค่ะ ]
 
ข้อมูลเบื้องต้น
   
เริ่มโครงการวิถีพุทธปี พ.ศ.: 2552
โรงเรียนเป็นแกนนำวิถีพุทธ: ใช่ ไม่ใช่
โรงเรียนตั้งอยู่ใน: เมือง ต่างอำเภอ
   
ข้อมูลโรงเรียน
   
รหัสโรงเรียน: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ชื่อโรงเรียน: โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)
ประเภทโรงเรียน: ร.ร.ประถมศึกษา ร.ร.มัธยมศึกษา
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ร.ร.ศึกษาพิเศษ
เลขที่: -
หมู่ที่: -
หมู่บ้าน: หนองคู
ตรอก/ซอย: -
ถนน: -
ตำบล: โนนโหนน
อำเภอ: วารินชำราบ
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34190
โทรศัพท์: 089-8444808
แฟกซ์: -
เว็บไซต์: http://www.nongkhoo.in.th
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ปีที่ก่อตั้ง: 2469
จำนวนห้องเรียน: 14 (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 12 (โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 2 (โดยประมาณ)
ผู้อำนวยการโรงเรียน:
ระดับชั้นที่เปิดสอน: เด็กเล็ก อนุบาล ประถม มัธยม 1 - 3 มัธยม 4 - 6
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน:
แผนที่โรงเรียน:
   
สังกัด
   
สพป./สพม./อื่นๆ: เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต4
   
ผู้กรอกข้อมูล
   
ชื่อผู้กรอกข้อมูล: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
เบอร์โทรศัพท์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
อีเมล์:
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู