การประเมิน 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดลาดเป้ง
1. ยังไม่ถึงเวลาทำประเมินรอบ 9 เดือน เริ่มทำประเมิน 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน ปี 2560
2. ยังไม่ถึงเวลาทำประเมินรอบ 12 เดือน เริ่มทำประเมิน 1 สิงหาคม - 15 กันยายน ปี 2560
ข้อมูลเบื้องต้น
   
เริ่มโครงการวิถีพุทธปี พ.ศ.: 2554
เป็นแกนนำวิถีพุทธ: ใช่ ไม่ใช่
สถานศึกษาตั้งอยู่ใน: เมือง ต่างอำเภอ
   
ข้อมูลสถานศึกษา
   
รหัสสถานศึกษา: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนวัดลาดเป้ง
เลขที่: -
หมู่ที่: 3
หมู่บ้าน: ลาดเป้ง
ตรอก/ซอย: -
ถนน: ไทวิถี
ตำบล: นางตะเคียน
อำเภอ: เมือง
จังหวัด: สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์: 75000
โทรศัพท์: 034770661
แฟกซ์: 034770660
เว็บไซต์: http://ladpeng.sskedarea.net/
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ปีที่ก่อตั้ง: 2473
จำนวนห้องเรียน: 16 (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 19 (โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 436 (โดยประมาณ)
ผู้อำนวยการ: นายทนง แซมเพชร
ระดับชั้นที่เปิดสอน: เด็กเล็ก
อนุบาล
ประถม
มัธยม 1 - 3
มัธยม 4 - 6
ปวช.
ปวส.
ปริญญา
ตราสัญลักษณ:
แผนที่:
   
สังกัด
   
หน่วยงานสังกัด: เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม เขต1
   
ผู้กรอกข้อมูล
   
ชื่อผู้กรอกข้อมูล: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
เบอร์โทรศัพท์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู