โรงเรียนวัดลาดเป้ง กรอกข้อมูล 29 ประการยังไม่ครบค่ะ ถ้าท่านเป็นเจ้าของโรงเรียนหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
[กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบกรอกข้อมูล 29 ประการค่ะ ]
 
ข้อมูลเบื้องต้น
   
เริ่มโครงการวิถีพุทธปี พ.ศ.: 2554
โรงเรียนเป็นแกนนำวิถีพุทธ: ใช่ ไม่ใช่
โรงเรียนตั้งอยู่ใน: เมือง ต่างอำเภอ
   
ข้อมูลโรงเรียน
   
รหัสโรงเรียน: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ชื่อโรงเรียน: โรงเรียนวัดลาดเป้ง
ประเภทโรงเรียน: ร.ร.ประถมศึกษา ร.ร.มัธยมศึกษา
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ร.ร.ศึกษาพิเศษ
เลขที่: -
หมู่ที่: 3
หมู่บ้าน: ลาดเป้ง
ตรอก/ซอย: -
ถนน: ไทวิถี
ตำบล: นางตะเคียน
อำเภอ: เมือง
จังหวัด: สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์: 75000
โทรศัพท์: 034770661
แฟกซ์: 034770660
เว็บไซต์: http://ladpeng.sskedarea.net/
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ปีที่ก่อตั้ง: 2473
จำนวนห้องเรียน: 13 (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 24 (โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 4 (โดยประมาณ)
ผู้อำนวยการโรงเรียน:
ระดับชั้นที่เปิดสอน: เด็กเล็ก อนุบาล ประถม มัธยม 1 - 3 มัธยม 4 - 6
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน:
แผนที่โรงเรียน:
   
สังกัด
   
สพป./สพม./อื่นๆ: เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม เขต1
   
ผู้กรอกข้อมูล
   
ชื่อผู้กรอกข้อมูล: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
เบอร์โทรศัพท์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
อีเมล์:
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู