การประเมิน 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
1. ทำประเมิน 29 ประการ ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน เรียบร้อยแล้ว
2. ทำประเมิน 29 ประการ ปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน เรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลเบื้องต้น
   
เริ่มโครงการวิถีพุทธปี พ.ศ.: 2559
เป็นแกนนำวิถีพุทธ: ใช่ ไม่ใช่
สถานศึกษาตั้งอยู่ใน: เมือง ต่างอำเภอ
   
ข้อมูลสถานศึกษา
   
รหัสสถานศึกษา: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
เลขที่: 269
หมู่ที่: 15
หมู่บ้าน: พลาญชัย
ตรอก/ซอย:
ถนน: แจ้งสนิท
ตำบล: หนองแวง
อำเภอ: เมือง
จังหวัด: ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์: 45000
โทรศัพท์: 043624180
แฟกซ์: 043624180
เว็บไซต์: http://www.ppks.ac.th
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ปีที่ก่อตั้ง: 2522
จำนวนห้องเรียน: 26 (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 50 (โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 802 (โดยประมาณ)
ผู้อำนวยการ: ว่าที่รต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์
ระดับชั้นที่เปิดสอน: เด็กเล็ก
อนุบาล
ประถม
มัธยม 1 - 3
มัธยม 4 - 6
ปวช.
ปวส.
ปริญญา
ตราสัญลักษณ:
แผนที่:
   
สังกัด
   
หน่วยงานสังกัด: เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ร้อยเอ็ด
   
ผู้กรอกข้อมูล
   
ชื่อผู้กรอกข้อมูล: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
เบอร์โทรศัพท์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู