โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,736
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,528
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,912
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,860
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,953
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,852
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,672
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
416
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
364
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
179
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,736
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,388
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
14
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,181
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
32
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
132
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,469
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
24
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,838
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,701
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
5
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,110
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,155
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
18
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,927
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,406
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
33
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,555
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,842
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
17
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,531
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,491
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
45
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,056
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
98
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
51,117
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
57,691
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,041
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
24,526
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 15:16:22
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย สพป.อุดรธานี เขต1 19 เมษายน 2562 15:30:52
102  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ สพป.อุดรธานี เขต1 19 เมษายน 2562 12:54:17
103  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 19 เมษายน 2562 10:16:46
104  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ (พินิจค้าประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 18 เมษายน 2562 22:27:59
105  บ้านทุ่งทอง สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 เมษายน 2562 15:40:22
106  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต1 18 เมษายน 2562 12:25:13
107  บ้านหนองไผ่ล้อม สพป.ชัยภูมิ เขต3 17 เมษายน 2562 22:26:06
108  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด สพป.ชลบุรี เขต2 17 เมษายน 2562 13:20:35
109  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 16 เมษายน 2562 20:58:18
110  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 16 เมษายน 2562 14:03:05
111  เจซี.บ้านอินทร์แปลง สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 20:28:52
112  บ้านสร้างแป้น สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 16:51:57
113  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 09:56:01
114  บ้านนาส่อนโพนทัน สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 09:36:53
115  สุมเส้าวิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 11 เมษายน 2562 23:32:47
116  โรงเรียนวัดนอก (สุราษฎร์ธานี) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 11 เมษายน 2562 13:30:39
117  โรงเรียนบ้านดอนม่วย สพป.อุบลราชธานี เขต5 11 เมษายน 2562 13:16:04
118  โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านหนองขาหยั่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 เมษายน 2562 11:56:07
119  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 10 เมษายน 2562 18:17:45
120  บ้านหนองเกตุ สพป.ชลบุรี เขต2 10 เมษายน 2562 12:55:44
121  โรงเรียนวัดหัวสวน(ละม่อมประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 10 เมษายน 2562 10:58:53
122  บ้านทุ่งโก สพป.สุรินทร์ เขต2 9 เมษายน 2562 20:43:10
123  โรงเรียนอุดรพัมนาการ สพม.เขต 20 9 เมษายน 2562 14:18:36
124  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม.เขต 1 5 เมษายน 2562 13:24:17
125  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สพม.เขต 2 5 เมษายน 2562 09:27:51
126  โรงเรียนปากคลองสอง สพป.ปทุมธานี เขต1 22 มีนาคม 2562 08:42:36
127  บ้านม่วงประชาบำรุง สพป.อุดรธานี เขต3 21 มีนาคม 2562 22:12:23
128  กระทุ่มราย(วิบูลย์วิทยาคม) สพป.อ่างทอง เขต1 21 มีนาคม 2562 21:12:15
129  บ้านสะแบง สพป.อุดรธานี เขต3 20 มีนาคม 2562 10:35:43
130  ชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 19 มีนาคม 2562 21:34:57
131  โรงเรียนวัดเนินสัก สพป.ชลบุรี เขต2 18 มีนาคม 2562 16:17:10
132  โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านดอนยางเดี่ยว สพป.อุดรธานี เขต3 18 มีนาคม 2562 14:52:53
133  โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข สพป.ชลบุรี เขต2 18 มีนาคม 2562 07:13:41
134  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 22:03:31
135  โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:55:54
136  โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:20:09
137  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:16:30
138  โรงเรียนวัดลอน สพป.พัทลุง เขต2 15 มีนาคม 2562 14:53:24
139  บ้านดงยางพรพิบูลย์ สพป.อุดรธานี เขต3 15 มีนาคม 2562 08:35:32
140  โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 18:51:47
141  โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 18:39:32
142  โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 12:41:55
143  บ้านซำป่รัง สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:08:14
144  โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:07:17
145  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:01:07
146  ชุมชนสะงวย สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:17:30
147  โรงเรียนบ้านซำป่าหัน สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:09:33
148  บ้านนางิ้ว สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:07:15
149  โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 22:26:05
150  บ้านหนองเต่าดอนหายโศก สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 21:59:33
151  บ้านหนองนกทา สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 21:04:10
152  บ้านหัวดงยาง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 17:12:05
153  บ้านดงยาง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:59:22
154  โรงเรียนบ้านอ้อมกอ "ประชาสามัคคี" สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:40:33
155  บ้านดงบากโนนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:14:19
156  บ้านหนองแซง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:27:03
157  บ้านหันน้อย สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:24:44
158  โรงเรียนบ้นเรืองชัย สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:04:06
159  โรงเรียนบ้านดงวังพัง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 14:51:24
160  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:54:50
161  โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:28:06
162  โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:20:25
163  บ้านคำม่วง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 10:45:42
164  โรงเรียนชุมชนวังทอง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 10:10:42
165  บ้านบ่อน้ำ สพป.ลพบุรี เขต2 13 มีนาคม 2562 09:24:07
166  โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 06:18:54
167  บ้านโพนงาม สพป.อุดรธานี เขต3 12 มีนาคม 2562 21:24:27
168  โรงเรียนบ้านสายสนอง สพป.สุรินทร์ เขต2 11 มีนาคม 2562 11:14:16
169  โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ สพป.จันทบุรี เขต5 8 มีนาคม 2562 11:09:06
170  บ้านโคกกลาง สพป.ลพบุรี เขต2 7 มีนาคม 2562 09:33:00
171  โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.ลพบุรี เขต2 6 มีนาคม 2562 08:51:59
172  โรงเรียนบ้านคลอง สพป.ลพบุรี เขต2 5 มีนาคม 2562 13:19:22
173  โรงเรียนวัดหอกลอง สพป.พิษณุโลก เขต3 4 มีนาคม 2562 22:34:02
174  บ้านหนองไผ่ สพป.นครสวรรค์ เขต3 25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:24
175  ห้วยยาวพิทยาคม สพม.เขต 41 25 กุมภาพันธ์ 2562 10:20:57
176  บ้านใหม่วารีเย็น สพป.นครสวรรค์ เขต3 31 มกราคม 2562 16:41:25
177  โรงเรียนเกาะสมุย สพม.เขต 11 25 มกราคม 2562 13:42:07
178  ชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป.ลำพูน เขต2 17 มกราคม 2562 11:25:08
179  บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต5 2 มกราคม 2562 11:24:03
180  โรงเรียนบ้านยางบึง สพป.อุดรธานี เขต1 27 ธันวาคม 2561 12:00:09
181  โรงเรียนบ้านโสกสนวน สพป.นครราชสีมา เขต6 24 ธันวาคม 2561 13:59:40
182  โรงเรียนบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต1 19 ธันวาคม 2561 10:40:00
183  โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านหนองตะไก้ (อุดรธานี) สพป.อุดรธานี เขต1 11 ธันวาคม 2561 11:37:04
184  โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต5 7 ธันวาคม 2561 13:40:12
185  โรงเรียนบ้านนาทาม สพป.อุดรธานี เขต1 6 ธันวาคม 2561 13:32:54
186  โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 4 ธันวาคม 2561 10:56:36
187  โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง สพป.อุดรธานี เขต1 3 ธันวาคม 2561 13:47:30
188  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว สพป.อุดรธานี เขต1 3 ธันวาคม 2561 13:21:34
189  บ้านหนองเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 29 พฤศจิกายน 2561 14:17:49
190  โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม.เขต 25 21 พฤศจิกายน 2561 15:42:29
191  ราชานุบาล สพป.น่าน เขต1 29 ตุลาคม 2561 13:47:20
192  โรงเรียนบ้านนาเชือก สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 23:37:53
193  โรงเรียนบ้านนาสะเดา สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 23:25:23
194  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 22:56:58
195  โรงเรียนบ้านนาขาม สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 22:44:49
196  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 15 กันยายน 2561 22:10:54
197  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 22:04:54
198  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:26:20
199  บ้านนาหนาด สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:24:56
200  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:21:19


ทั้งหมด 22,736 รายการ 2 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู