โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,796
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,492
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,872
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,819
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,941
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,837
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,656
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
411
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
358
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
410
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,796
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,361
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
6
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,147
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
23
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
131
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,404
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
14
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,818
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,659
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
4
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,064
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,124
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
11
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,866
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,369
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
26
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,506
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,816
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
10
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,480
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,463
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
25
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
17,390
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
81
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
50,889
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
68,735
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
680
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
26,896
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 15:39:55
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ สพป.ปทุมธานี เขต7 11 มิถุนายน 2562 13:58:06
102  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2562 13:00:50
103  โรงเรียนบ้านหนองสระ(ขอนแก่น) สพป.ขอนแก่น เขต5 11 มิถุนายน 2562 12:51:27
104  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2562 12:44:39
105  โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา สพป.พิษณุโลก เขต3 11 มิถุนายน 2562 12:42:29
106  บ้านกุงโกน สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2562 11:51:25
107  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต1 11 มิถุนายน 2562 11:25:34
108  บ้านห้วยปมฝาด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 11 มิถุนายน 2562 11:11:46
109  บ้านท่าทองดำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 มิถุนายน 2562 10:59:56
110  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 10:57:58
111  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป.นนทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2562 10:50:21
112  โรงเรียนวัดชลคราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 11 มิถุนายน 2562 10:45:37
113  โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2562 09:57:20
114  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทลัย สพม.เขต 8 11 มิถุนายน 2562 09:22:02
115  ดอนหันประชารัฐศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 08:40:37
116  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 17:35:01
117  สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม.เขต 1 10 มิถุนายน 2562 17:07:13
118  บ้านโคกท่า สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 16:37:03
119  โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 15:42:16
120  โรงเรียนบ้านวังยาง สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 15:41:37
121  โรงเรียนบางมดวิทยา สพม.เขต 1 10 มิถุนายน 2562 15:32:00
122  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 14:06:34
123  โคกงามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 14:02:30
124  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 13:30:14
125  โรงเรียนบ้านนายอ สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 13:23:02
126  โรงเรียนบ้านกอก สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 13:16:24
127  บ้านโสกแมว สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 12:12:55
128  โรงเรียนบ้านห้วยแหน สพป.ลำพูน เขต2 10 มิถุนายน 2562 11:16:16
129  โรงเรียนบ้านป่ายางมน สพป.เชียงราย เขต1 10 มิถุนายน 2562 11:14:45
130  โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 11:04:20
131  บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 09:53:43
132  โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว สพป.ขอนแก่น เขต4 10 มิถุนายน 2562 09:49:15
133  โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 08:42:29
134  หนองโพธิ์ประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 21:39:55
135  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 20:19:36
136  หนองตูมหนองงูเหลือม สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 19:31:41
137  โรงเรียนบ้านกล้วย สพป.นครพนม เขต1 9 มิถุนายน 2562 08:20:24
138  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า สพป.นครพนม เขต1 8 มิถุนายน 2562 23:55:38
139  บ้านท่าศาลา สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 มิถุนายน 2562 19:44:13
140  โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 มิถุนายน 2562 19:16:30
141  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต1 8 มิถุนายน 2562 14:56:01
142  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สพป.ขอนแก่น เขต1 8 มิถุนายน 2562 12:00:53
143  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง สพป.สงขลา เขต1 8 มิถุนายน 2562 11:32:29
144  บ้านขามเวียน สพป.นครราชสีมา เขต6 7 มิถุนายน 2562 21:59:13
145  โรงเรียนวัดดาวคะนอง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 7 มิถุนายน 2562 21:54:47
146  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 21:26:23
147  โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม.เขต 1 7 มิถุนายน 2562 18:54:42
148  อนุบาลวังดิน สพป.ลำพูน เขต2 7 มิถุนายน 2562 18:17:22
149  โรงเรียนบ้านนาวังแหน สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 7 มิถุนายน 2562 14:52:34
150  หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 11:41:38
151  บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 11:38:43
152  บ้านสว่างสำราญ สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 11:36:52
153  บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:42:13
154  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:36:59
155  โรงเรียนบ้านหนองปิง สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:36:25
156  โรงเรียนบ้านวังสิม สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:31:02
157  โรงเรียนวรนคร สพป.น่าน เขต2 7 มิถุนายน 2562 10:22:41
158  โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม.เขต 42 7 มิถุนายน 2562 10:11:41
159  บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:05:42
160  อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สพป.เชียงราย เขต4 7 มิถุนายน 2562 10:02:34
161  บ้านดอนหญ้านาง สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 08:45:29
162  โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 7 มิถุนายน 2562 04:58:03
163  บ้านโคกกว้าง สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 17:22:04
164  บ้านแดงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 15:31:21
165  โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.นครพนม เขต1 6 มิถุนายน 2562 15:16:28
166  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.นครพนม เขต1 6 มิถุนายน 2562 15:10:28
167  บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 14:05:56
168  วัดบางเตยใน สพป.ปทุมธานี เขต1 6 มิถุนายน 2562 13:57:51
169  โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 12:51:11
170  บ้านหนองเบ็ญ สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 12:16:44
171  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:48:58
172  โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:47:47
173  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:37:14
174  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:37:13
175  โรงเรียนศึกษานารี สพม.เขต 1 6 มิถุนายน 2562 10:30:43
176  โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 10:25:38
177  โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 สพป.สระบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2562 10:12:15
178  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 10:10:56
179  โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 09:49:03
180  บ้านอาคุณ สพป.สุรินทร์ เขต2 6 มิถุนายน 2562 09:43:48
181  โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป.เพชรบุรี เขต2 6 มิถุนายน 2562 09:21:24
182  บ้านโนนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต1 6 มิถุนายน 2562 04:44:16
183  โรงเรียนบ้านหัวพี สพป.สุรินทร์ เขต2 5 มิถุนายน 2562 16:54:16
184  บ้านหนองตาด สพป.สุรินทร์ เขต2 5 มิถุนายน 2562 16:05:58
185  โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 15:13:38
186  โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต5 5 มิถุนายน 2562 15:07:53
187  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 5 มิถุนายน 2562 14:30:04
188  โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 14:01:51
189  วิมุตยารามพิทยากร สพม.เขต 1 5 มิถุนายน 2562 13:56:39
190  โรงเรียนบ้านนาบั่ว สพป.นครพนม เขต1 5 มิถุนายน 2562 12:49:21
191  โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ) สพป.อุดรธานี เขต1 5 มิถุนายน 2562 12:48:09
192  โรงเรียนบ้านนาบั่ว สพป.นครพนม เขต1 5 มิถุนายน 2562 12:40:10
193  โรงเรียนบ้านดงบาก สพป.นครพนม เขต1 5 มิถุนายน 2562 11:34:16
194  โรงเรียนหินกองวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 10:44:17
195  บ้านโจดใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 09:49:57
196  โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 09:39:45
197  โรงเรียประชาพัฒนา สพป.ตาก เขต1 5 มิถุนายน 2562 09:31:14
198  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 20:06:36
199  บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 4 มิถุนายน 2562 16:33:18
200  บ้านหนองห้าง สพป.นครพนม เขต1 4 มิถุนายน 2562 15:12:55


ทั้งหมด 22,796 รายการ 2 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู