ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จ. นครนายก

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จ. นครนายก

เขียนเมื่อ 8 ตุลาคม 2559 | อ่าน 412
เขียนโดย โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 442
 
กิจกรรมค่ายคุณธรรมประจำปีการึกษา 2559
20/7/2560
เปิดอ่าน 12
 
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ จ.ชลบุรี
17/7/2560
เปิดอ่าน 17
 
กิจกรรมพระสอนศาสนาทุกวันศุกร์
14/7/2560
เปิดอ่าน 34
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก
12/7/2560
เปิดอ่าน 30
 
รายงานภาพกิจกรรมพุทธศาสนา ปี ๒๕๖๐
11/7/2560
เปิดอ่าน 26
 
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
7/7/2560
เปิดอ่าน 115
 
พิธีหล่อเทียนพรรษา
5/7/2560
เปิดอ่าน 46
 
อบรม ศิลธรรม จริยธรรม
3/7/2560
เปิดอ่าน 68
 
กิจกรรมพี่จูงมือน้องเข้าวัด
3/7/2560
เปิดอ่าน 65
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู