โรงเรียนวิถีพุทธหายไป โรงเรียนธรรมกายเข้ามาแทน

             โรงเรียนในสังกัดสพฐมีกว่าสามหมื่นโรงเรียน เมื่อเริ่มแรกทำโครงการโรงเรียนวิถีพุทธกับสพฐกว่าสิบปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งได้ร่วมดำเนินการทั้งในระดับกรม ระดับจังหวัดและโรงเรียน อีกทั้งวัดในชุมชนก็เข้าร่วมงาน เป็นการเปิดวัดและโรงเรียนเข้าหากัน ดูว่าไปได้ดีทีเดียว รัฐมนตรีก็สนับสนุนเช่นโยมสิริกร โยมปิยะบุตร โยมคุณหญิง มีโรงเรียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธสองหมื่นกว่าโรงเรียน มหาจุฬาฯกับสพฐทำงานร่วมกันมาหลายเรื่องตลอดสิบปี แต่มาช่วงหลังไม่เคยได้ยินนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธจากเลขาสพฐ.อีกเลย แต่อาตมายืนยันว่าโรงเรียนยังดำเนินการเพราะอาตมาและพระอื่นๆลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวิถีพุทธเป็นประจำ
                ยิ่งปีนี้ ปีพุทธชยันตี พุทธศักราช ๒๕๕๕ เกิดการเปลี่ยนแปลงมีนโยบายโรงเรียนดีศรีตำบลเกิดการอบรมครูกันขนานใหญ่ ให้ครูและโรงเรียนตั้งทีมทำงานกับโรงเรียนและชาวบ้านโดยมีพระวัดธรรมกายเป็นแกนนำ ใช้งบประมาณของรัฐ ได้ข่าวว่าใช้อำนาจบังคับเชิงนโยบายให้โรงเรียน ครู นักเรียนเข้าร่วมกับแนวคิดวัดธรรมกายกระจายทั่วประเทศในลักษณะขายตรง ในโรงเรียนก็มีใครสักคนคอยชักจูงไปวัดธรรมกาย ยิ่งถ้าเป็นผอ.รร.ก็จะได้ผลมาก สพฐ ยังนำเอาเรื่องการเข้าวัดธรรมกายมาผสานกับเรื่องการต่อใบอนุญาตประกอบอาชีพครู ครูจึงต้องหาคนมาเข้าวัดแบบหลงแท้และหลงเทียม อาตมาว่าอีกสักหน่อยก็จะแทรกซึมความเชื่อแบบวัดธรรมกายให้นักเรียนได้สำเร็จเราจะได้เห็นนักเรียนออกมาหน้าโรงเรียนที่ติดถนนนับล้านคนโปรยกลีบกุหลาบให้ธุดงค์ทั่วประเทศ
              อาตมาทราบว่างบประมาณสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไปลดน้อยลงจนถ้าเทียบเป็นโรงเรียนต่อหนึ่งวันก็จะได่้ไม่ถึง๑๐บาทแต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่เข้ากับวัดธรรมกายก็มีเงินหนุนมากมายนับร้อยล้านในปีนี้ ความน่าสงสัยในข้อหลักคิดของวัดธรรมกายก็ยังไม่กระจ่างกับสังคม มีข่าวการอวดอุตริเรื่องสตีฟจ๊อบไปเมื่อเร็วๆนี้ ยังไม่รวมอีกนับสิบเรื่องที่สังคมโจษขานกัน ครูหลายคนอึดอัดแต่ขัดเจ้านายไม่ได้ อาตมาจึงขอเรียกร้องเลขาสพฐน่าจะใจกว้างให้นักเรียนเข้าวัดแบบสมัครใจ เลือกวัดและพระอาจารย์ที่ศรัทธา อย่าใช้อำนาจบริหารบังคับไม่มีหนังสือสั่งแต่ทุกคนก็รับรู้ว่าต้องทำแบบที่เลขาสพฐ ทำ
             มหาวิทยาลัยสงฆ์ยังพร้อมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา พร้อมสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ ขอบิณฑบาตรเลขาสพฐ .เปิดทางสนับสนุนให้ส่วนอื่นๆได้มามีส่วนพัฒนาการศึกษา โดยปราศจากการครอบงำจากการเมืองและระดมศรัทธาอย่างนอกเหนือวิถีพุทธด้วยเถิด


เขียนเมื่อ 3 มีนาคม 2556 | อ่าน 1365
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
app วิปัสสนา ม.มหาจุฬาฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.เปิดให้บริการดาวน์โหลด แอพ "วิปัสสนา ม.มหาจุฬา" แล้ว ทางระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
15/2/2558
เปิดอ่าน 32
 
โครงการบวชสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๔
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2/2/2558
เปิดอ่าน 74
 
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ รับสมัคร พระธรรมวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์
15/7/2557
เปิดอ่าน 440
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมโครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมโครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคมหมดเขตส่งใบตอบรับก่อนวันที่30กค.57
15/7/2557
เปิดอ่าน 581
 
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะได้จัดให้มีโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เพื่อเปิด
8/3/2557
เปิดอ่าน 532
 
สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เป็นที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
21/2/2557
เปิดอ่าน 291
 
ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ มีผลงานแต่อ่อนประชาสัมพันธ์
ขาดการประชาสัมพันธ์ ทำให้สังคมไม่ได้รับรู้งานของ ร.ร.พระปริยัติธรรมเท่าที่ควร
26/1/2557
เปิดอ่าน 571
 
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อคุณครู ในประเด็นอบายมุข
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2557 โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กร์งดเหล้า
15/1/2557
เปิดอ่าน 575
 
กำหนดการการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและอบรมพระนิเทศวิถีพุทธ
15/1/2557
เปิดอ่าน 461
 
ติดต่อประสานงานการรับโล่ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๗ (ปี ๓)
10/1/2557
เปิดอ่าน 1945
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู