ผลการคัดเลือก ครูดี ไม่มีอบายมุข ประเภท ครูที่ปรึกษาโครงงาน

                                  ผลการคัดเลือก อย่างไม่เป็นทางการ 
คณะกรรมการจำนวน 10 รูป/คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก สพฐ.ได้ประชุมคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัคร จึงได้ตัดสินเห็นสมควรว่า ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป้นผู้สมควรเข้ารับโล่ ครูดีไม่มีอบายมุขประเภท ครูที่ปรึกษาโครงงาน (อย่างไม่เป็นทางการ) ดังนี้

1 นางสาวรจนา กลิ่นหอม ครูปฏิบัติการ มาบอำมฤตวิทยา
2 นางนิธิศ สันสยะ ครูปฏิบัติการ มาบอำมฤตวิทยา
3 นางสมหวัง นุชเอี่ยม ครูชำนาญการพิเศษ วัดกระบังมังคลาราม
4 นายชูชาติ นามกรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ บ้านปากคะยาง
5 นายธีรวัฒน์ ทักษิณ ครูชำนาญการพิเศษ บ้านปากคะยาง
6 นางสาวประนอม  ดอนแก้ว ครู เวียงมอกวิทยา
7 นางวิมล  นาวะระ ครูชำนาญการพิเศษ พร้าววิทยาคม
8 นางพจมาน  เดชะ ครูชำนาญการพิเศษ พร้าววิทยาคม
9 นางสิริรัตน์  ภาวะเดช ครูชำนาญการพิเศษ บ้านแม่จ้อง
10 นางอรทัย  จินดาประสาน ครูชำนาญการพิเศษ ศรีคีรีมาศวิทยา
11 นางมะลิษา  บรรณาภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ บ้านท่าเลื่อนสามัคคี
12 นางทองปลูก เทพทอง ชำนาญการพิเศษ บ้านท่าเลื่อนสามัคคี
13 นางสำอางค์   เหล็กประสุข ชำนาญการพิเศษ บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
14 นางสาวสมรักษ์   ทิวงศ์ษา ครู บ้านปางอ้า
15 นายพิมล  บัวบาน ชำนาญการพิเศษ บ้านเลิศอรุณ
16 นางเสาวลักษณ์  ชาติรังสรรค์ ชำนาญการพิเศษ นารีรัตน์
17 นายไพรัตน์ อินทรโยธา  ครูชำนาญการพิเศษ สบปราบพิทยาคม
18 นางนงลักษณ์  เทพจร ชำนาญการพิเศษ ป่าแดงวิทยา
19 นางวรรณธี  พันธ์ภู่ ครูชำนาญการพิเศษ วัดกระบังมังคลาราม
20 นางสาวแก้วกาญจน์   ตันหล้า ครูชำนาญการพิเศษ บ้านห้วยไคร้
21 นางสาวณัฐพร สังข์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ บ้านกระเทียม(ราชวิทยาคม)
22 นางนิปัทม์ สนิทเธอ ครูชำนาญการพิเศษ  มิตรภาพที่ 20
23 นางสาววีนัส ปราโมทย์ ครูชำนาญการพิเศษ  วัดเนินยาง
24 นางลำไย ท้าวเพชร ครูชำนาญการพิเศษ  ชุมชนบ้านฝั่งแดง
25 นางนัชญา ศิริมาสกุล  ลำทับประชานุเคราะห์
26 นางสาวอรอุมา คำประกอบ ครูชำนาญการ  บ้านหนองมะค่า
27 นางนุชรินทร์ ลีนะหุต ครูชำนาญการพิเศษ  บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)
28 นางพัชนี ลิ้มสมบัติอนันต์ ครูชำนาญการ  ถาวรานุกูล
29 นายวิทูรย์ จันทร์นนท์  บ้านหนองแสง
30 นางทองนวล จำปาสิม ครูชำนาญการพิเศษ  อนุบาลเลย
 

การประกาศผลอย่างเป็นทางการ จะประกาศโดย สคล.และ สพฐ.อีกคำรบหนึ่ง
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เตรียมตัวในการมารับโล่ ในวันที่ 10-11 มกราคม 2556 ต่อไป รายละเอียดติดต่อ

คุณเกศกัญญา      089-8890750
อั๋น                    087-0632273

และโปรดตอบรับการเข้ารับโล่มาที่ [email protected] ภายในวันที่ 8 มกราคม 2556


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (179.67 kb)

เขียนเมื่อ 6 มกราคม 2556 | อ่าน 885
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 426
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/2/2561
เปิดอ่าน 955
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9/2/2561
เปิดอ่าน 887
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 2423
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/2/2560
เปิดอ่าน 3295
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/5/2559
เปิดอ่าน 2192
 
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น
1/3/2558
เปิดอ่าน 3420
 
app วิปัสสนา ม.มหาจุฬาฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.เปิดให้บริการดาวน์โหลด แอพ "วิปัสสนา ม.มหาจุฬา" แล้ว ทางระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
15/2/2558
เปิดอ่าน 2849
 
โครงการบวชสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๔
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2/2/2558
เปิดอ่าน 3116
 
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ รับสมัคร พระธรรมวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์
15/7/2557
เปิดอ่าน 3251
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู