คุณสมบัตรผู้ สมัครเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล เป้นครูดีไม่มีอบายมุขปี2556

รายละอียด การรับสมัคร
รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี ๒๕๕๖

ประเภท เขตพื้นที่การศึกษา
จำนวน ๑๑ รางวัล

 

1 เป็นผู้อำนวยการ เขตพื้นที่การศึกษา หรือ รองผู้อำนวยการ เขตพื้นที่การศึกษาหรือ ศึกษานิเทศก์

2 เป็นผู้ที่ไม่ดื่มเหล้าและไม่สูบบุหรี่

3 เป็นผู้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกชนิด

4 เป็นผู้ส่งเสริมให้มีกิจกรรม/โครงการลด-ละ เลิก-อบายมุขในเขตพื้นที่การศึกษา

5 ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนและสังคมด้าน ลด-ละ – เลิก-อบายมุข

 

ส่งใบสมัครได้ที่

[email protected]

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

พระมหาวิชาญ   สุวิชาโน      087-073-5035                 

 

สิ่งที่ต้องนำส่ง

1 หนังสือนำส่ง

2 แบบกรอกประวัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

 

หมายเหตุ:หมดเขตการส่งใบสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2555

 

                                  

 

 

 

 

ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน ๗๗ รางวัล

 

หลักเกณฑ์ รับสมัคร

1 เป็นผู้บริหารโรงเรียน ในจังหวัดที่มีการคัดเลือก (ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ)

2 จังหวัดละ ๑ รางวัล

3 เป็นผู้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกชนิด

4 เป็นผู้ที่ไม่ดื่มเหล้าและไม่สูบบุหรี่

5 สามารถบริหารจัดการโรงเรียนเป็นเขตปลอดเหล้าได้ 100 %

6 จัดกิจกรรม รณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข สู่ชุมชน อย่างสม่ำเสมอ

 

ส่งใบสมัครได้ที่

[email protected]

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางอุษณีย์   ขำดวง          089-133-2443                    

 

สิ่งที่ต้องนำส่ง

1 หนังสือนำส่ง

2 แบบกรอกประวัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

 

หมายเหตุ:   หมดเขตการส่งใบสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2555

                                  

                                  

 

 

 

ประเภท ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม“เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”
ประเด็นการแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่

จำนวน ๒๐ รางวัล

 

หลักเกณฑ์ รับสมัคร

1เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานปลอดเหล้า ของ สคล

2ผ่านกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโรงเรียนปลอดเหล้าของ สคล

3 เป็นผู้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกชนิด

4 ดำเนินตน เป็นแบบอย่าง แก่ชุมชนและสังคม ด้านลด ละ เลิก อบายมุข

5 เป็นผู้มีจิตอาสา

 

ส่งใบสมัครได้ที่

[email protected] 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางมะลิษา  บรรณาภูมิ     085-024-0043

 

สิ่งที่ต้องนำส่ง

1 หนังสือนำส่ง

2 แบบกรอกประวัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

 

หมายเหตุ หมดเขตการส่งใบสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2555     

                                  


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (282.5 kb)

เขียนเมื่อ 3 ธันวาคม 2555 | อ่าน 1382
เขียนโดย โรงเรียนมาบกราดวิทยา

       
 
 
  อ่าน ธรรมะวันนี้ อื่นๆ
 
สาธุ​ คืออะไร?
สาธุ
18/4/2562
เปิดอ่าน 169
 
ธรรมชาติแมงป่อง
ธรรมชาติแมงป่อง
14/4/2562
เปิดอ่าน 127
 
เต่าตาบอด
เต่าตาบอด​ 100ปี​ ยื่นคอขึ้นเหนือน้ำให้ลอดแอก​ยากยิ่งนัก
2/2/2562
เปิดอ่าน 183
 
งูกับการสวดมนต์
งูกับการสวดมนต์
20/6/2561
เปิดอ่าน 621
 
ลอยกระทง
ลอยกระทง เป็นประเพณีสำคัญที่ชาวไทยสืบทอดกันมาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
3/11/2560
เปิดอ่าน 969
 
เปิดกลโกง กับคนโกง 8 จำพวกในพระไตรปิฎก
เปิดกลโกงกับคนโกง 8 จำพวกในพระไตรปิฎก ประเภทของคนโกงถูกเตือนแล้วโกรธ ไม่ใช่โกงเงินทอง แต่โกงความดี
1/11/2560
เปิดอ่าน 665
 
บริษัท ๔ ป.อ.ปยุตโต
บริษัท ๔
23/9/2560
เปิดอ่าน 451
 
ค ติ ธ ร ร ม สามสิ่ง
ค ติ ธ ร ร ม สามสิ่ง
22/7/2560
เปิดอ่าน 716
 
รอยยิ้มแห่งความจริงใจ
เมื่อเศรษฐีต้องหารอยยิ้มแห่งความจริงใจให้พบก่อนยมทูตจะพาเค้าไปสู่ความตาย
19/5/2559
เปิดอ่าน 1690
 
" สุคติกถา "เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ น้องBenz
" สุคติกถา "เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ น้องBenz
26/3/2559
เปิดอ่าน 4244
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู