ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๔

คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่๑๗/๒๕๕๔วันที่๒๙ธันวาคม๒๕๕๔มีมติอนุมัติรายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี๒๕๕๔จำนวน๙คนดังนี้

ครูผู้ปฏิบัติการสอนได้แก่

๑. นางจารุณีสุทธิสวรรค์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒(บ้านเอก)  อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต๓

๒. นายวิวัฒน์เพชรศรีตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนสฤษดิเดช    อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต๑

๓. นางวีระยาศิริรัชฎานันท์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ   อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต๑

๔. นายสุเทพทิพโชติตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก   อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓๐

๕. นางอลิสาใบแย้มตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนบ้านหนองคาง   อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต๒

ผู้บริหารสถานศึกษาได้แก่

๖. นายบุญส่งเพ่งผลตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑

๗. นายสำเริงกุจิรพันธ์ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

 

ผู้บริหารการศึกษาได้แก่

๘. นายสมเดชสีแสงตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต๑    อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

 

บุคลากรทางการศึกษาอื่น(ศึกษานิเทศก์)ได้แก่

๙. นางสาวรัติพรภาธรธุวานนท์ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต๑   อำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม


เขียนเมื่อ 8 มกราคม 2555 | อ่าน 2027
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 1915
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/2/2561
เปิดอ่าน 1822
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9/2/2561
เปิดอ่าน 1789
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 3537
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/2/2560
เปิดอ่าน 4266
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/5/2559
เปิดอ่าน 3108
 
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น
1/3/2558
เปิดอ่าน 4330
 
app วิปัสสนา ม.มหาจุฬาฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.เปิดให้บริการดาวน์โหลด แอพ "วิปัสสนา ม.มหาจุฬา" แล้ว ทางระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
15/2/2558
เปิดอ่าน 3746
 
โครงการบวชสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๔
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2/2/2558
เปิดอ่าน 4044
 
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ รับสมัคร พระธรรมวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์
15/7/2557
เปิดอ่าน 4181
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู