รายชื่อโรงเรียนในการสาธิตการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ

รายชื่อโรงเรียนในการสาธิตการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ

โครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ 9
โดย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ร่วมกับ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่

โรงเรียน

วันตอบรับ

วันที่อบรม

ครู

นักเรียน

ระดับชั้น

1

โรงเรียนวัดเขื่อน

 

25/8/55

16

108

อ.1-ม.3

2

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก

16 ก.ค.55

26/8/55

32

546

อ.1-ม.3

3

โรงเรียนบ้านชาติตระการ

26 มิ.ย. 55

24/8/55

18

209

อ.1-ม.3

4

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

27 มิ.ย. 55

23/8/55

60

1,100

ม.1-ม.6

5

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์

20 มิ.ย. 55

16/8/55

11

164

อ.1-ป.6

6

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง

19 มิ.ย.55

17/8/55

12

83

อ.1-ป.6

7

โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา

26 มิ.ย. 55

18/8/55

5

70

อ.1-ป.6

8

โรงเรียนวัดครุใน

18 มิ.ย. 55

6/8/55

36

102

ป.4-ป.6

9

โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

 

7/8/55

29

530

ป.4-ป.6

10

โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

13 ก.ค. 55

28/8/55

80

900

ม.1-ม.6

11

โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ

21 มิ.ย. 55

22/8/55

10

102

อ.1-ป.6

12

โรงเรียนสฤษดิเดช

25 มิ.ย. 55

18/8/55

115/80

3,072

ป.1-ป.6

13

โรงเรียนคิชฌกุฏวิทยา

21 มิ.ย. 55

24/8/55

54

818

ม.1-ม.6

14

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

19 ก.ค. 55

21/8/55

108

1,917

ม.1-ม.6

15

โรงเรียนปอพานพิทยาคมฯ

 

24/8/55

23

390

ม.1-ม.6

16

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

25 มิ.ย. 55

15/8/55

33

489

ม.1-ม.6

17

โรงเรียนบ้านท่าศิลา

16 ก.ค. 55

20/8/55

25

373

อ.1-ม.3

18

โรงเรียนบ้านนาใหญ่

25 มิ.ย.55

22/8/55

10

120

ป1-ป6

19

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา

25 มิ.ย. 55

23/8/55

17

156

อ.1-ม.3

20

โรงเรียนสังขะ

27 มิ.ย. 55

17/8/55

112

2,485

ม.1-ม.6

21

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา

17 ก.ค. 55

27/8/55

19

282

อ.1-ม3

22

โรงเรียนบ้านบุใหญ่

15 มิ.ย. 55

22/8/55

7

66

อ.1-ป.6

23

โรงเรียนเซไลวิทยาคม

25 มิ.ย. 55

28/8/55

14

140

ม.1-ม.6

24

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา

 

26/8/55

45

501

อ.1-ม.3

25

โรงเรียนอนุบาลเลย

 

22/8/55

54

297

ป.4-ป.5

26

โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก

25 มิ.ย. 55

23/8/55

18

300

ม.1-ม.6

27

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา

 

25/8/55

70

1100

ม.1-ม.6

28

โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์

 

24/8/55

21

106

ม.1-ม.6


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? ( 184.42 kb )

เขียนเมื่อ 15 สิงหาคม 2555 | อ่าน 1009
เขียนโดย

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมโครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมโครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคมหมดเขตส่งใบตอบรับก่อนวันที่30กค.57
15/7/2557
เปิดอ่าน 525
 
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ รับสมัคร พระธรรมวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์
15/7/2557
เปิดอ่าน 394
 
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะได้จัดให้มีโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เพื่อเปิด
8/3/2557
เปิดอ่าน 449
 
สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เป็นที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
21/2/2557
เปิดอ่าน 268
 
ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ มีผลงานแต่อ่อนประชาสัมพันธ์
ขาดการประชาสัมพันธ์ ทำให้สังคมไม่ได้รับรู้งานของ ร.ร.พระปริยัติธรรมเท่าที่ควร
26/1/2557
เปิดอ่าน 524
 
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อคุณครู ในประเด็นอบายมุข
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2557 โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กร์งดเหล้า
15/1/2557
เปิดอ่าน 533
 
กำหนดการการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและอบรมพระนิเทศวิถีพุทธ
15/1/2557
เปิดอ่าน 426
 
ติดต่อประสานงานการรับโล่ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๗ (ปี ๓)
10/1/2557
เปิดอ่าน 1888
 
คำชี้แจง ผลการตัดสิน การพิจารณาผลการคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๗ (ปี ๓)
10/1/2557
เปิดอ่าน 4619
 
ประกาศผลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๗ (ปี ๓)
10/1/2557
เปิดอ่าน 9417
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู