สสส.ประกาศแนวทางการสนับสนุนทุน ปี 2555 โครงการ “ฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนที่ประสบอุทกภัย”

จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน            มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุกทภัย) รวมทั้งสิ้น 64 จังหวัด  680 อำเภอ 4,917 ตำบล 43,593 หมู่บ้าน  โดยยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 20 จังหวัด 142 อำเภอ 1,008 ตำบล 7,117 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือนร้อน 1,962,825 ครัวเรือน 5,305,559 คน  ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์  ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี  สระบุรี  สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์  ฉะเชิงเทรา และนครนายก    จังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างฟื้นฟู จำนวน 44 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน  ลำพูน  อุตรดิตถ์  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  สุโขทัย  พิจิตร อุท้ยธานี  อุดรธานี  ชัยภูมิ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สุรินทร์  มหาสารคาม ขอนแก่น สกลนคร ระยอง ชลบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง พังงา ภูเก็ต จันทบุรี สตูล ตรัง สุราษฎร์ธานี ตราด สระแก้ว ยโสธร อำนาจเจริญ เลย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ราชบุรี กำแพงเพชร ตาก และจังหวัดปราจีนบุรี (ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554)  นับว่าเป็นอุทกภัยครั้งที่รุนแรงทั้งในด้านปริมาณน้ำและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชน  การดำรงชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน  รวมถึงระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สำนัก 6  ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการเพื่อการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัย   จึงได้จัดทำ “โครงการฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนที่ประสบอุทกภัย” ขึ้น  โดยเน้นการเชื่อมร้อยพลังของคนในชุมชน  เพื่อร่วมกันฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนหลังประสบอุทกภัย ทั้งการฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจ  การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และการดำรงชีวิตในสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลด  


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (154.5 kb)

เขียนเมื่อ 12 ธันวาคม 2554 | อ่าน 1712
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 1915
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/2/2561
เปิดอ่าน 1822
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9/2/2561
เปิดอ่าน 1789
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 3537
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/2/2560
เปิดอ่าน 4266
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/5/2559
เปิดอ่าน 3108
 
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น
1/3/2558
เปิดอ่าน 4330
 
app วิปัสสนา ม.มหาจุฬาฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.เปิดให้บริการดาวน์โหลด แอพ "วิปัสสนา ม.มหาจุฬา" แล้ว ทางระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
15/2/2558
เปิดอ่าน 3746
 
โครงการบวชสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๔
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2/2/2558
เปิดอ่าน 4044
 
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ รับสมัคร พระธรรมวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์
15/7/2557
เปิดอ่าน 4181
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู