กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวายที่วัดสิงห์ทองพรหมาวาส มีขบวนกลองยาว และขบวนฟ้อนรำของนักเรียน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมีจิตสำนึกในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่สำคัญคือ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำบุญเข้าวัดฟังธรรม และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้เป็นอย่างดียิ่ง

เขียนเมื่อ 12 สิงหาคม 2562 | อ่าน 120
เขียนโดย โรงเรียนบ้านบึงกระโดน(ศิริสิงห์อุปถัมภ์)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน
13/6/2561
เปิดอ่าน 590
 
กิจกรรมวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10
29/7/2562
เปิดอ่าน 375
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา บูรณาการฯ12-13กรกฎาคม2562กิจกรรมค่ายเรียนรู้STEMศึกษา
29/7/2562
เปิดอ่าน 377
 
กิจกรรมวันพระ(ทุกวันพระ)
9/7/2562
เปิดอ่าน 586
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/2/2562
เปิดอ่าน 725
 
กิจกรรมสวดมนต์ : บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
8/7/2562
เปิดอ่าน 536
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 1279
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 3401
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 2225
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 4569
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู