กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โรงเรียนชุมชนบ้นอุ้มผางจึงเห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชา จึงจัดกิจกรรมร่วมกับทางวัดพานิชนิรมล เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา รับศีล ฟังธรรมและเวียนเทียน เห็นคุณค่าและความสำคัญพระพุทธศาสนาย 

เขียนเมื่อ 6 มิถุนายน 2562 | อ่าน 127
เขียนโดย โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน
13/6/2561
เปิดอ่าน 527
 
กิจกรรมวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10
29/7/2562
เปิดอ่าน 308
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา บูรณาการฯ12-13กรกฎาคม2562กิจกรรมค่ายเรียนรู้STEMศึกษา
29/7/2562
เปิดอ่าน 320
 
กิจกรรมวันพระ(ทุกวันพระ)
9/7/2562
เปิดอ่าน 522
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/2/2562
เปิดอ่าน 656
 
กิจกรรมสวดมนต์ : บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
8/7/2562
เปิดอ่าน 473
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 1208
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 3352
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 2154
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 4511
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู