แบบรายงานการปฏิบัติกิจกรรมอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการศึกษาและพัฒนาอัฒลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (687.45 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (586.48 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (90.07 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (1.07 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (134 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? (131.5 kb)

เขียนเมื่อ 4 มกราคม 2562 | อ่าน 466
เขียนโดย โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
กิจกรรมวันพระ(ทุกวันพระ)
9/7/2562
เปิดอ่าน 55
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/2/2562
เปิดอ่าน 231
 
กิจกรรมสวดมนต์ : บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
8/7/2562
เปิดอ่าน 42
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 742
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 2965
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 1778
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 4058
 
กิจกรรมเดินจงกรม
16/7/2562
เปิดอ่าน 6
 
สวดมนต์วันสุดสัปดาห์
16/7/2562
เปิดอ่าน 5
 
สวดมนต์ไหว้พระ
16/7/2562
เปิดอ่าน 2
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู