โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย

โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๔๐  ได้มีกำหนดการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมและมารยาทไทย  เพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีมารยาทงามเพื่อเข้าสังคม  ชุมชนและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ขึ้นในวันอังคารที่  ๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ  หอประชุมโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

เขียนเมื่อ 6 กันยายน 2561 | อ่าน 470
เขียนโดย โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
กิจกรรมวันพระ(ทุกวันพระ)
9/7/2562
เปิดอ่าน 89
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/2/2562
เปิดอ่าน 258
 
กิจกรรมสวดมนต์ : บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
8/7/2562
เปิดอ่าน 73
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 768
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 2982
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 1796
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 4080
 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๒๕๖๒
21/7/2562
เปิดอ่าน 26
 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๒๕๖๒
21/7/2562
เปิดอ่าน 2
 
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
18/7/2562
เปิดอ่าน 32
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู