จดหมายข่าวโรงเรียนโนนเตาไหหนองแก ฉบับที่ ๑

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อพระคุณครูและเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย อันจะส่งผลให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป

เขียนเมื่อ 4 กรกฎาคม 2561 | อ่าน 179
เขียนโดย โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 2612
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 1437
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 3353
 
แบบรายงานการปฏิบัติกิจกรรมอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการศึกษาและพัฒนาอัฒลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
4/1/2562
เปิดอ่าน 140
 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ “ค่ายนักเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ”
6/12/2561
เปิดอ่าน 144
 
การอบรมพัฒนาครู บุคลากรวิถีพุทธ ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
5/11/2561
เปิดอ่าน 210
 
กิจกรรมก่อนเรียน
6/10/2561
เปิดอ่าน 245
 
สุขใจได้บุญ ทุกวันพระ
29/9/2561
เปิดอ่าน 245
 
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
15/9/2561
เปิดอ่าน 255
 
กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
13/9/2561
เปิดอ่าน 257
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู