จดหมายข่าวโรงเรียนโนนเตาไหหนองแก ฉบับที่ ๑

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อพระคุณครูและเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย อันจะส่งผลให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป

เขียนเมื่อ 4 กรกฎาคม 2561 | อ่าน 28
เขียนโดย โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 1338
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 975
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 2754
 
สวนมนต์ในชั่วโมงสุขจริงหนอ
3/7/2561
เปิดอ่าน 36
 
เดินจงกรม
28/6/2561
เปิดอ่าน 49
 
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ วันพระที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
28/6/2561
เปิดอ่าน 64
 
อบรมคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์
16/6/2561
เปิดอ่าน 130
 
ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีษะเกษ
15/6/2561
เปิดอ่าน 80
 
ทำบุญตักบาตรวันพระ
15/6/2561
เปิดอ่าน 98
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา
14/6/2561
เปิดอ่าน 95
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู