กิจกรรมรณรงค์การพนันบอลโลก

เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.อ.สอง มาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่อง การดูบอลโลกอย่างถูกวิธี
ในช่วงเทศกาลบอลโลก ระหว่าง 14 มิถุนายน  -15 กรกฎาคม 2561 ร ประเทศรัสเซีย โดยปราศจากการพนัน

เขียนเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 | อ่าน 15
เขียนโดย โรงเรียนเวียงเทพวิทยา

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
30/4/2561
เปิดอ่าน 1920
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 832
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 2544
 
อบรมคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์
16/6/2561
เปิดอ่าน 14
 
ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีษะเกษ
15/6/2561
เปิดอ่าน 12
 
ทำบุญตักบาตรวันพระ
15/6/2561
เปิดอ่าน 14
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา
14/6/2561
เปิดอ่าน 22
 
จดหมายข่าว..จงอางดง
14/6/2561
เปิดอ่าน 12
 
กิจกรรมสวดมนต์ระดับชั้น
13/6/2561
เปิดอ่าน 23
 
กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน
13/6/2561
เปิดอ่าน 22
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู