โรงเรียนบ้านร่องกะถิน

โรงเรียนบ้านร่องกะถิน วันนี้เป็นวันพระ มีพระคุณเจ้ามาสอนให้นักเรียนปฏิบัติธรรม สอนทุกวันอังคาร เวลา14.00 น. ถึง 15.30 น
ชื่อ พระอธิการสมบูรณ์ อัครธรรโม จากวัดโนนสว่าง บ้านสักงอยน้อย ซึ่งเป็นวัดในเขตบริการของโรงเรียน นักเรียนมีความสนใจและได้รับความรู้มากครับ


เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2561 | อ่าน 181
เขียนโดย โรงเรียนบ้านร่องกะถิน

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 2683
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 1482
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 3418
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/2/2562
เปิดอ่าน 48
 
แบบรายงานการปฏิบัติกิจกรรมอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการศึกษาและพัฒนาอัฒลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
4/1/2562
เปิดอ่าน 197
 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ “ค่ายนักเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ”
6/12/2561
เปิดอ่าน 169
 
การอบรมพัฒนาครู บุคลากรวิถีพุทธ ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
5/11/2561
เปิดอ่าน 250
 
กิจกรรมก่อนเรียน
6/10/2561
เปิดอ่าน 284
 
สุขใจได้บุญ ทุกวันพระ
29/9/2561
เปิดอ่าน 275
 
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
15/9/2561
เปิดอ่าน 290
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู