โรงเรียนบ้านร่องกะถิน

โรงเรียนบ้านร่องกะถิน วันนี้เป็นวันพระ มีพระคุณเจ้ามาสอนให้นักเรียนปฏิบัติธรรม สอนทุกวันอังคาร เวลา14.00 น. ถึง 15.30 น
ชื่อ พระอธิการสมบูรณ์ อัครธรรโม จากวัดโนนสว่าง บ้านสักงอยน้อย ซึ่งเป็นวัดในเขตบริการของโรงเรียน นักเรียนมีความสนใจและได้รับความรู้มากครับ


เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2561 | อ่าน 18
เขียนโดย โรงเรียนบ้านร่องกะถิน

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
30/4/2561
เปิดอ่าน 1920
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 832
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 2544
 
อบรมคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์
16/6/2561
เปิดอ่าน 14
 
ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีษะเกษ
15/6/2561
เปิดอ่าน 12
 
ทำบุญตักบาตรวันพระ
15/6/2561
เปิดอ่าน 14
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา
14/6/2561
เปิดอ่าน 22
 
จดหมายข่าว..จงอางดง
14/6/2561
เปิดอ่าน 12
 
กิจกรรมสวดมนต์ระดับชั้น
13/6/2561
เปิดอ่าน 22
 
กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน
13/6/2561
เปิดอ่าน 22
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู