ความเมตตา กรุณา น้ำใจให้เพื่อนมนุษย์

โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง ศูนย์เมือง ๑๐ สังกัด สพป.นภ.เขต๑ ร่วมบริจาคน้ำใจช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอัคคีภัย นำโดย นายไกรรัตน์ บุญทองแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง  ซึ่งแสดงให้เห็นความมีน้ำใจ มีความเมตตา กรุณา ต่อเพื่อนมนุษย์

เขียนเมื่อ 23 สิงหาคม 2560 | อ่าน 165
เขียนโดย โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 16
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 1326
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.บ้านคนชุม
21/9/2560
เปิดอ่าน 7
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ณ วัดบ้านดอนไฟ วันที่ ๑๔ กันยายน 2560
20/9/2560
เปิดอ่าน 10
 
กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือญาติ
14/9/2560
เปิดอ่าน 35
 
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
13/9/2560
เปิดอ่าน 118
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
11/9/2560
เปิดอ่าน 64
 
กิจกรรมดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา
30/8/2560
เปิดอ่าน 110
 
รายงานการปฏิบัติกิจกรรม
30/7/2560
เปิดอ่าน 205
 
กิจกรรมค่ายคุณธรรมประจำปีการึกษา 2559
20/7/2560
เปิดอ่าน 209
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู