๑๙. รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2


 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1
เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
ที่ โรงเรียน สพท. ภาคสงฆ์ รุ่น  
 
ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ 1  
อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ 1  
อนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 1  
วัดพิจารณ์โสภณ สพป.อ่างทอง 2  
สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ สพป.ลพบุรี เขต ๑ 3  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี สพม.เขต ๕ 3  
บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป.อุทัยธานี เขต ๒ 3  
บ้านหนองจิกยาว สพป.อุทัยธานี เขต ๒ 3 5  
บ้านคลองสมบูรณ์  สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ 4 4  
๑๐ วัดหนองกอไผ่ สพป.พิจิตร เขต ๒ 4 5  
๑๑ บ้านหนองบัว สพป.ตาก เขต ๒ 5 5  
๑๒ บ้านคลองเตย สพป.พิษณุโลก เขต ๑ 5 5  
๑๓ อนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต ๑ 6 2  
๑๔ ชุมชนบ้านใหม่ สพป.ลำปาง เขต ๓ 6 4  
๑๕ ฝางพิทยาคม สพม.เขต ๒๑ 8 5  
๑๖ บ้านแสนสุขสามัคคี สพป.สกลนคร เขต ๓ 8 4  
๑๗ อนุบาลเจริญศิลป์ สพป.สกลนคร เขต ๒ 8 2  
๑๘ บ้านนาโคก สพป.เลย เขต ๑ 8 2  
๑๙ บ้านทุ่งทอง      สพป.อุดรธานี เขต ๔ 8 4  
๒๐ บ้านเชียงดีกุดเซือม     สพป.อุดรธานี เขต ๔ 8 5  
๒๑ ปรางค์กู่      สพม. เขต ๒๘ 10 4  
๒๒ บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)     สพป.นครพนม เขต ๑ 10 4  
๒๓ โคกสว่างประชาสรรค์ สพม.เขต ๒๒ 10 4  
๒๔ เมืองอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ 10 4  
๒๕ บ้านอ้อประชาสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต ๗ 11 5  
๒๖ บ้านหนองการะโก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ 11 4  
๒๗ บ้านกระถินหนองเครือชุด สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 11 3  
๒๘ บ้านขุยวิทยา     สพป.นครราชสีมา เขต ๗ 11 4  
๒๙ วัดคิริวิหาร (สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) สพป.ตราด 13 1  
๓๐ วัดสุขไพรวัน สพป.ระยอง เขต ๒ 13 4  
๓๑ บางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ 14 1  
๓๒ วัดพุทธธรรมรังสี สพป.นครปฐม เขต ๒ 14 4  
๓๓ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย สพม.เขต ๙ 14 1  
๓๔ กำแพงแสนวิทยา สพม.เขต ๙ 14 5  
๓๕ บ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ 14 4  
๓๖ วัดดอนกระเบื้อง สพป.ราชบุรี เขต ๒ 15 5  
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (76.82 kb)

เขียนเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน 1041
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน อื่นๆ
 
๑๒.หลักสูตรอบรมครู โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ตาม เงื่อนไขการรับรางวัล
หลักสูตรอบรมครู โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ตาม เงื่อนไขการรับรางวัล
14/1/2559
เปิดอ่าน 2984
 
๑๘.กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
16/1/2560
เปิดอ่าน 874
 
๑๗.โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
2/11/2559
เปิดอ่าน 1031
 
๑๖.ข้อบ่งชี้คุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
27/3/2559
เปิดอ่าน 2673
 
๑๕.การดำเนินกิจกรรตามเงื่อนไขการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
การดำเนินกิจกรรตามเงื่อนไขการพัฒนา โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
24/2/2559
เปิดอ่าน 2660
 
๑๔.ตัวอย่างป้ายโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
20/1/2559
เปิดอ่าน 1675
 
๑๓. รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๑
20/1/2559
เปิดอ่าน 1848
 
๑๑.ดาวโหลดเอกสารเงื่อนไขการรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
เงื่อนไขการรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
25/9/2558
เปิดอ่าน 2008
 
๑๐.กำหนดการสัมมนารับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
กำหนดการสัมมนารับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ และ มจร.
7/9/2558
เปิดอ่าน 1053
 
๐๙.ขอข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๑ เพื่อทำสูติบัตร (ด่วน)
ขอข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๑ เพื่อทำสูจิบัตร (ด่วน)
31/8/2558
เปิดอ่าน 1037
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู