กิจกรรมการเรียนการสอนโดยพระวิทยากร

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.55-13.50 น. โรงเรียนบางหลวงวิทยา ภายใต้การบริหารงานโดยนางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระพระพุทธศาสนาโดยพระวิทยากร ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ให้กับนักเรียน ย ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระวิทยากร พระอธิการเกรียงศักดิ์ ถาวโร เจ้าอาวาสวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

   
  เขียนเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2562 | เปิด 261 | โดย โรงเรียนบางหลวงวิทยา
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
E-mail: stain2548@hotmail.com
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th