กีฬาสีโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่ากกแดง ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองห้ิงได้จัดกิีฬาสีขึ้นในวันศุกร์ท่ัย  ย 6ย  เดือนตุลาคมย  พ.ศ. 2562ย ย 

กินเลี้ยงหลังแข่งกีฬาเสร็จ
   
  เขียนเมื่อ 10 ตุลาคม 2562 | เปิด 119 | โดย โรงเรียนบ้านท่ากกแดง
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู