เฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9

ผู้บริหารร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติแด่ องค์พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9ย  ณ วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรัมย์

   
  เขียนเมื่อ 11 กันยายน 2562 | เปิด 18 | โดย โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู