กิจกรรมแห่เทียนพรรษา2562

โ€‹โรงเรียนบ้านควนเนียงในจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยนายณัฐพลย  ยอดจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา

   
  เขียนเมื่อ 14 สิงหาคม 2562 | เปิด 5 | โดย โรงเรียนบ้านควนเนียงใน
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู