กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

คณะครู คณะกรรมการสภานักเรียน และบุคลากร จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดต่างๆในชุม 7วัดและ1สำนักสงฆ์ตามโครงการ บวร
เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมสืบสารวัฒนธรรม ประเพณี และนักเรียนร่วมรณรงค์ ปั่นจักรยานประหยัดพลังงาน

นักเรียนเดินในบวนแห่ในชุมชน
   
  เขียนเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 | เปิด 11 | โดย โรงเรียนเวียงเทพวิทยา
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู