ภาพกิจกรรมการอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยย  ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ภาพกิจกรรม8
   
  เขียนเมื่อ 5 ธันวาคม 2561 | เปิด 101 | โดย โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู