กิจกรรมตักบาตรเทโว วัดธรรมามูลวรวิหาร

กิจกรรมตักบาตรเทโว วัดธรรมามูลวรวิหาร ถือเป็นกิจกรรมประจำปีที่ยิ่งใหญ่ ข้าราชการ ชาวบ้าน พ่อค้า ประชาชน จะมารอใส่บาตรพระสงฆ์ที่เดินลงเรียงกันเป็นแถวลงจากเขา เป็นภาพที่สวยงาม และเป็นกุศลอย่างยิ่ง โรงเรียนวัดธรรมามูล ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกปี

โรงเรียนวัดธรรมามูลร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโว วัดธรรมามูลวรวิหาร จ.ชัยนาท
   
  เขียนเมื่อ 3 ธันวาคม 2561 | เปิด 67 | โดย โรงเรียนวัดธรรมามูล
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู