ค่ายวิถีพุทธ พุทธบุตร ยุวมุสลิม

เป็นการจัดกิจกรรมเข้าค่ายทั้งพุทธและมุสลิม  เป้นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติตามแนวหลักธรรมของศาสนา นักเรียนตั้งแต่ป.4 - ป.6 จะเป็นแกนนำในการปฎิบัติ

   
  เขียนเมื่อ 17 ตุลาคม 2561 | เปิด 54 | โดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู