หลักธรรมสร้างเด็กดีศรีราชประชานุเคราะห์ 1

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้ถึงหลักธรรม หลักการปฎิบัติตนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยจะนำนักเรียนมาปฎิบัติกิจกรรมทุกๆวันพระ โดยจะหมุนเวียนกันทุกระดับชั้น

   
  เขียนเมื่อ 17 ตุลาคม 2561 | เปิด 40 | โดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู