กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

นักเรียนโรงเรียนบ้านวังโพรง มีกริยามารยาทเรียบร้อย ได้ศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาจากพระอาจารย์เป็นประจำทุกสัปดาห์ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมการสอบนักธรรมตรี

   
  เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2561 | เปิด 22 | โดย โรงเรียนบ้านวังโพรง
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู