พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน 2561

   
  เขียนเมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 | เปิด 48 | โดย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู