กิจกรรมสวดมนต์ยาววันพระ 12 มิถุนายน 2561

กิจกรรมสวดมนต์ยาววันพระ  12  มิถุนายน  2561
นักเรียนใส่ชุดขาวทุกวันพระ  พร้อมทั้งสวดมนต์ยาวและทำสมาธิ  ก่อนเข้าชั้นเรียน

ทำสมาธิเจริญปัญญา
   
  เขียนเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 | เปิด 38 | โดย โรงเรียนบ้านตำแย
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู