กิจกรรมธรรมะวันศุกร์ 2 มิถุนายน 2561


กิจกรรมธรรมะวันศุกร์  2  มิถุนายน 2561
นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมธรรมะในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์   นักเรียนสวดมนต์ยาว  ทำสมาธิ  และกิจกรรมขยับกายขยายสมอง
 

ธรรมะวันศุกร์
   
  เขียนเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 | เปิด 44 | โดย โรงเรียนบ้านตำแย
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู