โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเทิดพระเกียรติ

สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย และโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  ได้ร่วมกันจัดโครงการ "ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเทิดพระเกียรติ" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยได้มีการจัดการอบรมนักเรียนใหม่ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  จำนวน 240 คน ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย บ้านต้นง้าน ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  ระหว่าง วันที่ 4-6 เมษายน 2561 พร้อมทั้งการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ปฏิญานตนห่างไกลยาเสพติดเนื่องในวันจักรี 
               โดยมี  พระธรรมราชานุวัตร  เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ประธานบริหารพุทธมณฑลฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ฝ่ายสงฆ์ มีนายคฑาสิทธิ์  เนื่องหล้า  นายอำเภอแม่ลาว  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
                พิธีปิด ได้รับเมตตาจากพระรัตนมุนี ผศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  ได้รับเมตตาธรรมจากพระครูสังฆรักษ์เรวัฒน์ เรวโต  ผู้อำนวยการโครงการ และคณะพระธรรมวิทยากรจาก วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

 

   
  เขียนเมื่อ 9 เมษายน 2561 | เปิด 101 | โดย โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู