สืบสานประเพณีไทย

ลักษณะกิจกรรมจำลองประเพณี วิถีวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยนิมนต์พระสงฆ์ร่วมกิจกรรม

กิจกรรมปลูกฝังระเบียบวินัยเข้าค่ายลูกเสือ
   
  เขียนเมื่อ 8 เมษายน 2561 | เปิด 94 | โดย โรงเรียนบ้านปางเฟือง
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู