ทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยสุโขทัย วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

วันศุกร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ได้นำพานักเรียนเรียนรู้นอกสถานที่
ที่  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่ในเขตตำบลศรีสัชนาลัย ตำบลสารจิตร ตำบลหนองอ้อ และตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตัวเมืองโบราณศรีสัชนาลัย อยู่ในเขตหมู่บ้านพระปรางค์ ตำบลศรีสัชนาลัย โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ประมาณ 550 กิโลเมตร
     เมืองโบราณศรีสัชนาลัยมีสภาพภูมิประเทศที่ตั้งของเมืองเป็นที่ราบเชิงเขาพระศรี และ เขาใหญ่ ทางด้านทิศตะวันตก และมี
ลำน้ำยมอยู่ทางด้านทิศตะวันออก
      กรมศิลปากรได้กำหนดเขตที่ดินโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ประมาณ 28,217 ไร่

นักเรียนได้มีสมุดบันทึกกิจกรรม กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักในชาติบ้านเมือง และได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตมากยิ่งขึ้น 

 

   
  เขียนเมื่อ 11 มีนาคม 2561 | เปิด 145 | โดย โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น้ำตกสายรุ้ง)
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู