การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด

นายไกรรัตน์ บุญทองแพง ในนามผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง ครูสาคร อาร้อน ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา และเด็กหญิงอรจิรา โทแหล่ง ผู้ร่วมกิจกรรม ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

   
  เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิด 126 | โดย โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู