รับรางวัลนักเรียนพระราชทานประจำปี ๒๕๖๐

โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต ๑ ได้รับการสนับสนุนจาก ท่านผู้อำนวยการ นายไกรรัตน์ บุญทองแพง ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานรางวัลชมเชย คือ เด็กหญิงปริญญาดา วัจนสุนทร ได้รับเกียรติจากจากท่านผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต ๑ มอบรางวัลในครั้งนี้

   
  เขียนเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2560 | เปิด 174 | โดย โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู