โรงเรียนสังคมวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดโครงงานคุณธรรมงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่


   
  เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2560 | เปิด 18 | โดย โรงเรียนสังคมวิทยา
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู